Reumatism, MS, SLE, ME och andra autoimmuna sjukdomar, borrelia bakom?

Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är många som vittnar om att vi blivit bättre och helt bra av längre antibiotika behandling är inte heller någon hemlighet.

Detta är borrelia.
Borrelia klump

Gällande Reumatoid artrit och barnreumatism så finns det massor med intressant forskning som sammankopplar infektioner till den utlösande orsaken.
Borreliaartrit är ju väldigt vanligt och när testerna är så opålitliga så faller ju många felaktigt utanför och får inte rätt diagnos.

”A new study adds support to the idea that rheumatoid arthritis (RA) is triggered by the immune system battling an infection.”
http://www.doctoroz.com/blog/jacob-teitelbaum-md/antibiotics-helpful-rheumatoid-arthritis

Många som har reumatism får mediciner som försämrar, trycker ner immunförsvaret och därmed får borreliainfektionen möjlighet att växa sig starkare i kroppen, vilket kan leda till mycket svåra besvär. Borreliainfektionen blir då ännu svårare att få ordning på.
http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-rheumatoid-arthritis
”Treating Lyme Disease and Rheumatoid Arthritis
Most cases of Lyme arthritis will respond to oral antibiotic treatment, but cases that are misdiagnosed as Rheumatoid arthritis leading to a patient being prescribed oral steroids or intra-articular steroid injections may become more difficult to treat. Steroid medications should be avoided in cases of Lyme arthritis as their modulation of the immune system may lead to a persistent bacterial infection.”

http://www.medicinepg.com/sv/845.html
”De senare faserna av borrelia kan påverka hjärtat, orsakar inflammation i hjärtmuskeln. Detta kan resultera i onormal hjärtrytm och hjärtsvikt. Nervsystemet kan utveckla ansiktet muskelförlamning (Bells pares), onormal känsla på grund av sjukdom i perifera nerver (perifer neuropati), hjärnhinneinflammation, och förvirring. Artrit, eller inflammation i lederna, börjar med svullnad, stelhet, och smärta. Vanligen, bara en eller ett fåtal leder blir drabbade, vanligast knäna. Den artrit av borrelia kan se ut många andra typer av inflammatorisk artrit och kan bli kroniska.”

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=8949
“Most rheumatologist refuse to treat their rheumatoid arthritis patients with antibiotics even though all five controlled prospective studies conducted to date show that minocycline drops the rheumatoid factor towards zero and helps to alleviate the pain and destruction of cartilage of rheumatoid arthritis.”

Andelen barn som drabbas av JIA (juvenil idiopatisk artrit = barnreumatisk ledsjukdom) har ökat enormt senaste åren, samtidigt som även antalet borreliafall ökar.

Hur upptäcktes borrelia? Jo: ”Lyme disease was first recognized in the United States in 1975 by Dr. Allen Steere, following a mysterious outbreak of juvenile rheumatoid arthritis near the community of Lyme, Connecticut. The rural location of the Lyme outbreak and the onset of illness during summer and early fall suggested that the transmission of the disease was by an arthropod vector. ”

Jag har ju tidigare skrivit om Borrelia och MS, även andra har tagit upp detta och sammansatt studier.
http://owndoc.com/lyme/multiple-sclerosis-is-lyme-disease-anatomy-of-a-cover-up/

Kliniska och mycket framstående forskare som Meirleir, Marshall, Paul Cheney, grundforskare och praktiker som Daniel Peterson, Garth Nicolson, Judo Micovitch och många flera forskare, sluter sig till att ME och andra autoimmuna sjukdomar i första hand är kroniska infektionssjukdomar, med dess toxiner, som förändrar DNA och immunförsvar samt bryter ner nervsystemet, så att neurologiska symtom uppstår.

neurologiska-symptom-borrelia

Det finns även forskning från vårt grannland Finland gällande borrelia som visar att bakterien på flera sätt gör att vårt immunförsvar inte agerar som det ska. Får man ordning på grundorsak oavsett om det är fästinginfektioner, andra bakterier, parasiter eller virus så får man med stor sannolikhet även ordning på oredan i immunförsvaret.

// Benny Sellberg

Räddade mig när vården svek.

Det finns en Läkare som är en verklig hjälte i min och många andras ögon, för att han tog sig mer tid än andra doktorer, för att han kan mycket mer om fästinginfektioner än andra läkare i Sverige.
Vården svek i över 8år och gav mig otaliga diagnoser och behandlingar som inte gjorde mig bättre, istället så blev jag sakta sämre.
Fick svårt att gå, jobbigt med andning, svår värk i kropp och huvud, oerhört trött och svag i kroppen, fick dåliga levervärden, inflammationer tarmar, svåra andningsuppehåll osv.

Dr Kenneth Sandström lyckades få en riktig diagnostisering via labb i utlandet och med intensiv behandling rädda livet på mig, han lyckades få tillbaks mig till en vardag där jag kunde fungera. Han har gjort att jag inte belastar vården längre och därmed slipper ta i bruk vårdplatser och andra resurser vi har brist på.

När IVO nu ger sig på Läkaren Kenneth Sandström så är det även mig dom ge sig på, det är hundratals andra som han lyckats få friska, som han räddat livet på.
Det är vidrigt att myndigheter i sin okunskap gällande fästinginfektioner ger sig på den som rest runt hela Världen för att lära sig av dom bästa, som tillhör en organisation som heter ILADS där alla duktiga specialister samlats. IVO ger sig på den som lyckas göra folk bättre och helt friska.
Men IVO låter istället läkarna inom Svensk vård som gjort fel i flera år komma undan, dom låter dessa feldiagnostiseringar och felbehandlingar med starka och rent farliga medicineringar sopas under mattan. IVO väljer att straffa Läkare som gjort rätt och fått folk friska, och låter istället dom som gjort fel fortsätta att feldiagnostiera och riskera människors liv.

Jag har fått livet tillbaks och läkaren som hjälpte mig ska straffas för det.
Så fungerar det när myndigheter och några stofiler inom vården stoppar den medicinska utvecklingen och inte ger människor möjligheter till hälsa.

Benny Sellberg
10288786_10152534293611827_3495534843589791002_n

En epidemi som nonchaleras

Jag fick yrsel, blev oerhört trött, sen kom värken i kroppen, i huvudet. Jag fick så svår värk att jag låg och spydde av smärtorna, sen så kom signalfelen i kroppen som gjorde att jag inte kunde kissa, svårt att gå och sluddrade i talet, muskelryckningar, inflammationer tarmar osv. Detta pågick i över 8år och jag fick flera diagnoser som senare visade sig vara kronisk borrelia, diagnosen som inte accepteras i Sverige.

Över 40 000 st beräknas årligen få borrelia i Sverige enligt forskare hos Scantick, man räknar med att 5-10% får långvarig, kronisk borrelia av dessa.
https://www.youtube.com/watch?v=2Svlte8Xm3Y
Har du fått kronisk borrelia i Sverige så får du ingen vård, trots att du lider svårt och sakta blir mer handikappad och riskerar att dö. Vi är många som fått svår huvudvärk, svår smärta i kropp, ben, kramper, yrsel, problem med mage, ryckningar i muskler, ljuskänsliga osv. Men vården hittar sällan rätt utan ger fel diagnos, eller så får du 14 dagar med antibiotika men blir kanske inte helt bra på den korta behandlingen och blir då lämnad åt ett hemskt öde.

Vi är många borreliasjuka som kämpat med att visa på bristerna vi upplever, på vad vi fått utstå i lidande och felaktiga diagnostiseringar innan vi fick rätt diagnos och behandling via utlandet.

Men intresset för att lyssna på oss drabbade och utländska experter för att förbättra vården i Sverige är minst sagt svalt.
Den som lyckas ta lån, sälja lägenhet, sälja sin villa för att söka bättre diagnostisering och vård blir frisk tack vare nån av dom specialistkliniker som finns i alla Europeiska länder. Men alla dom som inte har möjlighet att skrapa fram pengar, dom får lida, får vänta på att bli mer handikappade, ligga inlagda i omgångar på olika avdelningar och riskera att dö.

Vad kostar detta vårt samhälle? Vad kostar detta i lidande? Hur mycket vårdresurser tar vi upp i onödan?
Man hör ofta hur vård, myndigheter, politiker klagar på otillräckliga vårdresurser, för få vårdplatser och att pengarna inte räcker till, men det är inte konstigt när folk inte får rätt diagnos, inte rätt behandling och därmed blir sämre och kostar mer i pengar och vårdtid.

Man måste förstå allvaret gällande borrelia och andra fästinginfektioner, man måste bli bättre på att samarbeta mellan olika specialiteter. Man borde införa patientombud som hjälper till att styra upp vården i samarbete med den sjuke när det fallerar, vilket skulle vara till nytta för alla multisjuka, äldre och kroniker. Men viktigast av allt är att man inom vården blir bättre på att lyssna och lära av patienterna, och av expertis i andra länder.

Jag försökte få kontakt med läkare på vårdinrättningar i Västerås där jag snurrat runt i flera år, nu efter att jag blivit bättre, bara för att delge dom min erfarenhet efter att deras felaktiga diagnoser konstaterats vara borrelia via flertalet prover, men nej dom kan inte ens svara på mail. Det finns inget intresse av att lära av patientens upplevelser, det finns inte intresse att höra om hur och varför jag nu kan gå normalt igen, kan kissa utan kateter, inte har andningsuppehåll, inte behöver medicineras tungt osv.

Jag tycker att politiker, Läkare, tjänstemän och övrig vårdpersonal som inte ställer sig på vår sida och kräver förbättringar ska skämmas, vilka jobbar ni för tror ni? vilka jobbar ni åt tror ni?

Lättast för mig vore att likt er stoppa huvudet i sanden, för att slippa påminnas om hur dålig jag var, hur fel ni gjorde gällande diagnostisering, behandling osv. Men jag kan inte göra som er, jag kan inte svika alla som är och kommer bli sjuka i borrelia och dess co-infections när jag vet vilket lidande det innebär.

Se gärna dokumentären En tyst epidemi

Benny Sellberg

Autoimmuna sjukdomar, finns det koppling till borrelia?

Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är många som vittnar om att vi blivit bättre och helt bra av längre antibiotika behandling är inte heller någon hemlighet.

https://bennysellberg.wordpress.com/2014/05/31/ms-och-borrelia-twar-finns-det-samband/

Gällande Reumatoid artrit, barnreumatism så finns det massor med intressant forskning som sammankopplar infektioner till den utlösande orsaken.
Borreliaartrit är ju väldigt vanligt och när testerna är så opålitliga så faller ju många felaktigt utanför och får inte rätt diagnos.

”A new study adds support to the idea that rheumatoid arthritis (RA) is triggered by the immune system battling an infection.”
http://www.doctoroz.com/blog/jacob-teitelbaum-md/antibiotics-helpful-rheumatoid-arthritis

Många som har reumatism får mediciner som försämrar immunförsvaret och därmed får borreliainfektionen möjlighet att växa sig starkare i kroppen, vilket kan leda till mycket svåra besvär. Borreliainfektionen blir då ännu svårare att få ordning på.
http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-rheumatoid-arthritis
”Treating Lyme Disease and Rheumatoid Arthritis
Most cases of Lyme arthritis will respond to oral antibiotic treatment, but cases that are misdiagnosed as Rheumatoid arthritis leading to a patient being prescribed oral steroids or intra-articular steroid injections may become more difficult to treat. Steroid medications should be avoided in cases of Lyme arthritis as their modulation of the immune system may lead to a persistent bacterial infection.”

http://www.medicinepg.com/sv/845.html
”De senare faserna av borrelia kan påverka hjärtat, orsakar inflammation i hjärtmuskeln. Detta kan resultera i onormal hjärtrytm och hjärtsvikt. Nervsystemet kan utveckla ansiktet muskelförlamning (Bells pares), onormal känsla på grund av sjukdom i perifera nerver (perifer neuropati), hjärnhinneinflammation, och förvirring. Artrit, eller inflammation i lederna, börjar med svullnad, stelhet, och smärta. Vanligen, bara en eller ett fåtal leder blir drabbade, vanligast knäna. Den artrit av borrelia kan se ut många andra typer av inflammatorisk artrit och kan bli kroniska.”

Andelen barn som drabbas av JIA (juvenil idiopatisk artrit = barnreumatisk ledsjukdom) har ökat enormt senaste åren, samtidigt som antalet borreliafall ökar alltså.

Hur upptäcktes borrelia? Jo: ”Lyme disease was first recognized in the United States in 1975 by Dr. Allen Steere, following a mysterious outbreak of juvenile rheumatoid arthritis near the community of Lyme, Connecticut. The rural location of the Lyme outbreak and the onset of illness during summer and early fall suggested that the transmission of the disease was by an arthropod vector. ”

Detta måste det forskas mer om!!!

Drabbad av Borrelia? Då sannolikt även av andra infektioner

Vi är tusentals som inte blivit friska av kort antibiotika behandling om man haft turen att det undermåliga Elisa testet lyckats fånga upp antikroppar.
När vi sett till att få mer omfattande tester gjorda i utlandet så visar det sig att över 90% av oss har fler infektioner i kroppen. Detta med co-infections har nekats vara ett problem av vården och kallas ovanligt. Barnläkaren Mats Reimer kallar det myter att man ofta drabbas av även andra infektioner och kallar oss borreliasjuka och läkare som kan mer för en alternativ borreliavärld.
Nu kom det nyss ut en studie från USA som visar att co-infections är mycket vanligare än vad man trott, ja helt i linje med vad vi och ILADS läkare sagt i flera år.
Att det här nonchaleras är helt sjukt och visar på en arrogans som är vidrig och skadar människor.

“We found that ticks are almost twice as likely to be infected with two pathogens—the bacterium that causes Lyme disease and the protozoan that causes babesiosis—than we would have expected,” said Felicia Keesing, a professor of biology at Bard College, Adjunct Scientist at the Cary Institute, and co-author of the paper. “That means health care providers and the public need to be particularly alert to the possibility of multiple infections coming from the same tick bite.” – See more at:
http://lymedisease.org/news/lyme_disease_views/tick-study-coinfections.html#sthash.4gmZ4m3R.W4egrHIZ.dpuf

Det finns forskare i Uppsala som är mer insatta i hur många smittor det finns i Svenska fästingar. http://www.dn.se/nyheter/sverige/17-olika-smittor-hos-fastingar/

// Benny Sellberg

10463009_10152423199126827_4126221034556845238_n Continue reading Drabbad av Borrelia? Då sannolikt även av andra infektioner

Handikapp och död,, Vårdens, tjänstemännens och Politikernas ansvar!!

Kommer ni inom vården och Sveriges politiker att fortsätta att förminska, nonchalera oss som är svårt sjuka i kronisk (långvarig), persisterande borrelia?

Frågan är berättigad, vi har genom åren sett många konstiga och nonchalanta svar från höga politiker och vården vill inte ens ha en dialog.
Ni kan försöka säga att det inte finns några problem, men det är ju inte ni som är sjuka och för att ni blundar för verkligheten så försvinner vi inte.

Jo förresten vissa får tyvärr inte vara kvar i livet pga felbehandling och en nonchalans som är rent kriminell.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12425490.ab
”En av läkarna gav Linus diagnosen astmamage och sa att hans smärtor skulle försvinna av sig själv med tiden. Och när Jeanette berättade för läkaren att hon var orlig för att hon en dag skulle hitta sin son död, skrattade läkaren och avfärdade hennes oro.
Men Linus var allvarligt sjuk. Tidigt på morgonen 17 februari förra året när pappa Lennart skulle väcka Linus hittade han honom död i familjens soffa. Obduktionsrapporten visade att Linus hade dött i sviterna av neuroborrelios.”

Linus Wallberg kämpade mot sin sjukdom länge – till slut avled han, 15 år gammal, av Borrelia.

http://www.aftonbladet.se/halsa/article12436947.ab
”Han hade kämpat mot svåra smärtor i flera år, men läkarna gav hela tiden lugnande besked och ställde fel diagnos.Den 11 augusti avled även musikern Torbjörn Abelli, 65, i borrelia.”

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2352178

Hur många dör i borrelia och dess co infections? Det vet ingen för dom har inte viljan eller förmågan att testa och utreda detta.

Vi vet att tusentals har oerhört svåra och handikappande besvär, samt att vården i sin nonchalans ger diagnoser som RA, SLE, ME, MS, Fibro, ALS Sköldkörtelproblem, osv,,

Man kan välja att inte se oss svårt sjuka eller så kan man välja att se och hjälpa oss och på köpet så sparar samhället pengar och frigör resurser i vården.

Dags att ta ställning!!!

// Benny Sellberg

Moderaterna ett arbetarparti?

Reinfeldt talar i dagens partiledardebatt om arbete och slår sig för brösten och låtsas att allt nu är bra och att alla andra kommer rasera Sverige, att han bidragit till raseringar i skola, vår, omsorg, ökad arbetslöshet, ökade kassklyftor osv låtsas han inte om.
Jessica Polfjärd (M) ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ledamot i Moderaternas partistyrelsen har för ett tag sedan på Aftonbladet debatt uttryckt kritik mot LOs engagemang för ett regeringsskifte och ifrågasätter de resurser LO som facklig centralorganisation investerar i valrörelserna 2014.
Att arbetarrörelsen reagerar och försöker få en mer arbetarvänlig regering är ju inte konstigt, utan snarare helt i enlighet med deras uppdrag.
Alliansen har sänkt skatten med ca 140 miljarder och ändå är det rekordhög arbetslöshet, för få anställda i välfärden och antalet sjuka ökar kraftigt pga dålig arbetsmiljö. Vi ser även hur skolresultaten rasar, hur klassklyftorna ökar snabbast i Sverige och hur inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med 40%. Att kalla sig ett arbetarparti blir då direkt löjligt, på vilket vis tjänar arbetare på klassklyftor? På vilket vis tjänar arbetare på högre arbetslöshet? På vilket vis tjänar arbetare på sämre vård, skola, omsorg? På vilket vis tjänar arbetare på sämre trygghetsförsäkringar?
Moderaterna och övriga i Alliansen har med stöd av SD röstat emot att Fas 3 ska läggas ner, de har röstat emot att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser, de har röstat emot att folk som i 24 månader haft olika visstidsanställningar på samma arbetsplats under loppet av fem år ska ­anställas på riktigt.
De har kraftig minskat resurserna till Arbetsmiljöverket, samt lagt ner Arbetslivsinstitutet. Dom har skoningslöst sänkt ersättningsnivåer och försämrat villkor i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
Är det så Reinfeldt, Jessica Polfjärd och Nya Moderaterna “det nya arbetarpartiet” tycker man stöttar arbetare?
Som jag precis visat så slår Moderateras politik hårt och skoningslöst mot just arbetare.
Det största medlemstappet i fackens historia kopplas direkt till de förödande a-kasseavgiftshöjningarna som genomfördes av regeringen under 2007. Drygt 300 000 medlemmar lämnade som en följd av regeringens politik.
Nu återställer dom äntligen a-kasseavgifterna, men kallar det en satsning på ungdomsarbetslösheten?
Jag och en majoritet av Svenska folket inser att Moderaterna inte är något arbetarparti utan långt därifrån, deras politik talar sitt tydliga språk när bidragen nu hamnar hos företag, rika istället för att hjälpa den som råkat bli sjuk eller arbetslös.
Det är en fördelningspolitik som gör djävulen grön av avund över hur liv slås i kras vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom osv.
Deras orättvisa skattesänkningar, RUT avdrag, anordnarbidrag, försämringar i välfärden osv har nått vägens ände, nu röstar vi bort Moderaterna och deras Allianskollegor så vi kan få en politik som verkligen är för arbetare, välfärd, landsbygd osv.

// Benny Sellberg

moderaternas-historia-2

Härskar/mobbningstekniker.

Alla kan råka ut för härskartekniker. Det kan vara för att du är snygg, duktig, populär, har kanske för mycket ideer och vinner mark hos andra, då är det lätt att någon vill stoppa dig, förminska dig, sätta sig över dig genom att använda härskartekniker.

Exempel:

Osynliggörande/ “Silent treatment”:
Tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Att inte lyssna på vad den andre har att säga, eller som en form av känslomässig utpressning. En osynlig människa tappar sin kraft (driv), känner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.

Förlöjligande:
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument som oviktiga. Under ytan lurar förakt.

Underhållande av information:
Undanhålla väsentlig information. Kräv bordläggning av viktiga beslut. Kräv att alla har samma beslutsunderlag.

Dubbel bestraffning:
Att försätta någon i en situation där de nervärderas eller straffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer. Man blir maktlös – Damned if you do and damned if you don´t.

Påförande av skam och skuld:
Tex antyda att det någon utsätts för är deras eget fel. Ofta i kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Den som skuldlägger vill säkert själv slippa ta ansvar. Används ofta mot personer som ställer krav och obekväma frågor. Ta stöd av någon du litar på för att analysera situationen. Konfrontera den som lagt på dig skuld och redogör för hur du ser på saken.

Tolkningsföreträde:
När någon tar sig rätten att avgöra vad som räknas som ovidkommande frågor, vad som är viktigt i sammanhanget. Resultatet blir att dialogen kvävs. Relatera till begrepp som öppenhet, högt i tak, lyhördhet, se till andras behov, ömsesidighet…

Stereotypisering (och sexuella trakasserier):
Lilla gumman/gubben… – nervärdera men även smickra för att få sin vilja fram.

Tillmötesgående motstånd:
Mycket snack men… – Jag förstår vad du menar, det tål att tänkas på, det låter bra, jag ska tänka på saken – för att sen inte agera/återkomma i frågan.

Ospecificerad kritik:
Att kritisera någon/något utan att svara på vad/hur/varför – Du har fel! – Varför? – Inser du inte det själv så är det lönlöst att försöka förklara/det borde du kunna lista ut själv.

Felfinnaren:
Får andra att förlora balansen genom att ständigt påtala fel och brister och påpekar varje litet misstag denne gör, och förstorar upp dem. Att ständigt känna sig påpassad är nedbrytande, och att försöka vara perfekt är extremt energikrävande, för att inte glömma omöjligt.

Aktiva syndabocken:
Tvinga någon att agera/ta tag i saker tex genom att själv vara passiv, alternativt delegera, för att sedan kritisera resultatet (men även ta åt sig äran när det går bra). Ofta i kombination med påförande av skam/skuld

Snabba beslut:
Beslut stressas fram ibland med inslag av “dimridåer”, dvs att viktiga aspekter döljs i stor mängd förvirrande och/eller förvanskad information. Eller med hjälp av gammal hederlig försäljningstaktik, till exempel att man får ett antal förslag presenterade för sig och ska luras att tro att man måste välja ett av dem.

Dubbla budskap:
Säga en sak men göra en annan/signalera något annat med kroppsspråket. T ex att säga att man bryr sig om någon och bara vill dennes bästa samtidigt som man misshandlar denne fysiskt och/eller psykiskt.

Gamla skulder:
Att försöka få igenom sin vilja genom att kräva en gentjänst för något som man menar att man så generöst gått med på/gett vid ett tidigare tillfälle, utan att det fanns några (specificerade) krav på motprestation.

Vi -strategin:
Genom att säga “vi” istället för “jag” får man andra att förstå att de förväntas tycka likadant och följa ledaren. Eller att man står ensam och har alla emot sig/tycker fel.

Insinuera/sprida rykten:
Detta kan ha pågått länge och subtilt innan man upptäcker det.

Utbrott:
Oförutsägbara och oregelbundna (“walking om egg shells”).

Hot om våld/våld

Martyrmetoder

Ljuga…

Den som använder sig av härskartekniker försöker ofta lägga över skulden/ansvaret på den andre om “härskaren” blir “påkommen”, och kommer ofta med kommentarer som “Vad känslig du är”, “Men jag skojar ju bara”, “Att du tror något sådant om mig”, “Du missförstår (alltid)”…

Här kommer lite andra varianter av härskartekniker.

Projiceringsmetoden:
Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex.

Komplimangsmetoden:
En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen.

Stereotypmodellen:
Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.

Uteslutningsmetoden:
Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet “glöms bort”.

Hierarkimetoden:
Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom.

Tidsmetoden:
Många använder tid för att tysta ned andra: “Jag är äldre än vad du är” eller “Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit” “du är ny här”.

IMG_2391

Olika sätt att stoppa/hindra, motarbeta härskartekniker:

1. Ta plats! Om gruppen/nån hoppar över dig när det är din tur att få ordet så våga säga till, vänligt men bestämt. Stöd nonchalerade kamrater, kolleger genom att se dem och hjälpa dem att synas.

2. Ifrågasätt! Fråga vad vederbörande menar om någon gör sig lustig över dig och dina åsikter, förslag. Be om en förklaring om du känner att du inte blir tagen på allvar. Respektera dina kamrater, kollegor, motståndare, bemöt dem seriöst och lyssna på dem som försöker få gehör.

3. Kräv korten på bordet! Ifrågasätt informella informationsvägar. Kräv bättre underlag, fakta och respekt, se till att diskussioner förs på rätt nivå och att du får vara delaktig. Informera andra, försök att inte själv utestänga någon.

4. Bryt mönstret! Öva på att säga ifrån, sätt gränser.

5. Tänk logiskt! Analysera din känsla: försök se vad den består av, vad som skapat den och om den verkligen är rimlig. Oftast är det lättare att se sådant här hos andra, så hjälp varandra att lyfta bort onödiga känslor av skuld eller otillräcklighet.

6. Synliggörande
Märker du att någon blir avbruten ofta kan du bolla tillbaka frågan till personen som blev avbruten med ett enkelt ”du ville säga..?”. Du kan även låta bli att erkänna avbrottet och fortsätta se på personen som pratade före avbrottet. Genom att själv vara noggrann med att synliggöra alla sätter du standarden för gruppen.

7. Respekt
Blir någon måltavla för förlöjligande skämt och förminskande kommentarer finns flera praktiska tips. Ett av dem är att aldrig skratta med. Även om du väljer att inte kritisera skämtet kan det räcka att inte skratta för att bryta en negativt laddad jargong. En annan teknik är att be personen förklara skämtet. Genom att inte förstå visar du på andra normer och perspektiv.

8. Uttala vad som händer
Att påtala att en härskarteknik används kan vara ett effektivt motstånd. Många härskartekniker fungerar bäst så länge de är outtalade och subtila. När de påpekas blir de svårare att upprätthålla.

9. Bekräftelse
Motsatsen till att få någon att känna skuld och skam är att ge bekräftelse och stöd. Var mottaglig för människor som ber om hjälp eller som faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen vinner på att människor tar på sig för mycket eller inte törs berätta när de inte förstår.

10. Framhållande av information
Sträva efter att alla i gruppen ska ha samma förutsättningar att bidra. Berätta bakgrunden till frågor om du tror att någon i gruppen inte har samma bakgrundsinformation, eller inte har varit med från början i arbetet. På så sätt får hela gruppen en gemensam bild av vad frågorna handlar om. Om du har fortsatt att diskutera en fråga med några i gruppen efter mötet – skicka iväg ett mail till de andra och berätta om vilka tankar som finns. På så sätt kan alla vara med i diskussioner mellan möten.

// Benny Sellberg

Jag tar här upp samhällsfrågor och problem som jag anser är viktiga att lyfta, det kommer självklart synas att jag politiskt är vänster och brinner för omtanke, solidaritet, rättvisa osv. En fråga som jag brinner för lite extra är den obefintliga vården för dom som fått kronisk borrelia, det är tusentals som lider svårt och sakta blir mer handikappade och riskerar dö, men ändå nonchaleras i vården. Jag var själv svårt sjuk i många år, fick tester gjorda i Tyskland och behandling (räddade livet på mig) enligt kunskaper från ILADS.