Reumatism, MS, SLE, ME och andra autoimmuna sjukdomar, borrelia bakom?

Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är många som vittnar om att vi blivit bättre och helt bra av längre antibiotika behandling är inte heller någon hemlighet.

Detta är borrelia.
Borrelia klump

Gällande Reumatoid artrit och barnreumatism så finns det massor med intressant forskning som sammankopplar infektioner till den utlösande orsaken.
Borreliaartrit är ju väldigt vanligt och när testerna är så opålitliga så faller ju många felaktigt utanför och får inte rätt diagnos.

”A new study adds support to the idea that rheumatoid arthritis (RA) is triggered by the immune system battling an infection.”
http://www.doctoroz.com/blog/jacob-teitelbaum-md/antibiotics-helpful-rheumatoid-arthritis

Många som har reumatism får mediciner som försämrar, trycker ner immunförsvaret och därmed får borreliainfektionen möjlighet att växa sig starkare i kroppen, vilket kan leda till mycket svåra besvär. Borreliainfektionen blir då ännu svårare att få ordning på.
http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-rheumatoid-arthritis
”Treating Lyme Disease and Rheumatoid Arthritis
Most cases of Lyme arthritis will respond to oral antibiotic treatment, but cases that are misdiagnosed as Rheumatoid arthritis leading to a patient being prescribed oral steroids or intra-articular steroid injections may become more difficult to treat. Steroid medications should be avoided in cases of Lyme arthritis as their modulation of the immune system may lead to a persistent bacterial infection.”

http://www.medicinepg.com/sv/845.html
”De senare faserna av borrelia kan påverka hjärtat, orsakar inflammation i hjärtmuskeln. Detta kan resultera i onormal hjärtrytm och hjärtsvikt. Nervsystemet kan utveckla ansiktet muskelförlamning (Bells pares), onormal känsla på grund av sjukdom i perifera nerver (perifer neuropati), hjärnhinneinflammation, och förvirring. Artrit, eller inflammation i lederna, börjar med svullnad, stelhet, och smärta. Vanligen, bara en eller ett fåtal leder blir drabbade, vanligast knäna. Den artrit av borrelia kan se ut många andra typer av inflammatorisk artrit och kan bli kroniska.”

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=8949
“Most rheumatologist refuse to treat their rheumatoid arthritis patients with antibiotics even though all five controlled prospective studies conducted to date show that minocycline drops the rheumatoid factor towards zero and helps to alleviate the pain and destruction of cartilage of rheumatoid arthritis.”

Andelen barn som drabbas av JIA (juvenil idiopatisk artrit = barnreumatisk ledsjukdom) har ökat enormt senaste åren, samtidigt som även antalet borreliafall ökar.

Hur upptäcktes borrelia? Jo: ”Lyme disease was first recognized in the United States in 1975 by Dr. Allen Steere, following a mysterious outbreak of juvenile rheumatoid arthritis near the community of Lyme, Connecticut. The rural location of the Lyme outbreak and the onset of illness during summer and early fall suggested that the transmission of the disease was by an arthropod vector. ”

Jag har ju tidigare skrivit om Borrelia och MS, även andra har tagit upp detta och sammansatt studier.
http://owndoc.com/lyme/multiple-sclerosis-is-lyme-disease-anatomy-of-a-cover-up/

Kliniska och mycket framstående forskare som Meirleir, Marshall, Paul Cheney, grundforskare och praktiker som Daniel Peterson, Garth Nicolson, Judo Micovitch och många flera forskare, sluter sig till att ME och andra autoimmuna sjukdomar i första hand är kroniska infektionssjukdomar, med dess toxiner, som förändrar DNA och immunförsvar samt bryter ner nervsystemet, så att neurologiska symtom uppstår.

neurologiska-symptom-borrelia

Det finns även forskning från vårt grannland Finland gällande borrelia som visar att bakterien på flera sätt gör att vårt immunförsvar inte agerar som det ska. Får man ordning på grundorsak oavsett om det är fästinginfektioner, andra bakterier, parasiter eller virus så får man med stor sannolikhet även ordning på oredan i immunförsvaret.

// Benny Sellberg

Räddade mig när vården svek.

Det finns en Läkare som är en verklig hjälte i min och många andras ögon, för att han tog sig mer tid än andra doktorer, för att han kan mycket mer om fästinginfektioner än andra läkare i Sverige.
Vården svek i över 8år och gav mig otaliga diagnoser och behandlingar som inte gjorde mig bättre, istället så blev jag sakta sämre.
Fick svårt att gå, jobbigt med andning, svår värk i kropp och huvud, oerhört trött och svag i kroppen, fick dåliga levervärden, inflammationer tarmar, svåra andningsuppehåll osv.

Dr Kenneth Sandström lyckades få en riktig diagnostisering via labb i utlandet och med intensiv behandling rädda livet på mig, han lyckades få tillbaks mig till en vardag där jag kunde fungera. Han har gjort att jag inte belastar vården längre och därmed slipper ta i bruk vårdplatser och andra resurser vi har brist på.

När IVO nu ger sig på Läkaren Kenneth Sandström så är det även mig dom ge sig på, det är hundratals andra som han lyckats få friska, som han räddat livet på.
Det är vidrigt att myndigheter i sin okunskap gällande fästinginfektioner ger sig på den som rest runt hela Världen för att lära sig av dom bästa, som tillhör en organisation som heter ILADS där alla duktiga specialister samlats. IVO ger sig på den som lyckas göra folk bättre och helt friska.
Men IVO låter istället läkarna inom Svensk vård som gjort fel i flera år komma undan, dom låter dessa feldiagnostiseringar och felbehandlingar med starka och rent farliga medicineringar sopas under mattan. IVO väljer att straffa Läkare som gjort rätt och fått folk friska, och låter istället dom som gjort fel fortsätta att feldiagnostiera och riskera människors liv.

Jag har fått livet tillbaks och läkaren som hjälpte mig ska straffas för det.
Så fungerar det när myndigheter och några stofiler inom vården stoppar den medicinska utvecklingen och inte ger människor möjligheter till hälsa.

Benny Sellberg
10288786_10152534293611827_3495534843589791002_n

En epidemi som nonchaleras

Jag fick yrsel, blev oerhört trött, sen kom värken i kroppen, i huvudet. Jag fick så svår värk att jag låg och spydde av smärtorna, sen så kom signalfelen i kroppen som gjorde att jag inte kunde kissa, svårt att gå och sluddrade i talet, muskelryckningar, inflammationer tarmar osv. Detta pågick i över 8år och jag fick flera diagnoser som senare visade sig vara kronisk borrelia, diagnosen som inte accepteras i Sverige.

Över 40 000 st beräknas årligen få borrelia i Sverige enligt forskare hos Scantick, man räknar med att 5-10% får långvarig, kronisk borrelia av dessa.
https://www.youtube.com/watch?v=2Svlte8Xm3Y
Har du fått kronisk borrelia i Sverige så får du ingen vård, trots att du lider svårt och sakta blir mer handikappad och riskerar att dö. Vi är många som fått svår huvudvärk, svår smärta i kropp, ben, kramper, yrsel, problem med mage, ryckningar i muskler, ljuskänsliga osv. Men vården hittar sällan rätt utan ger fel diagnos, eller så får du 14 dagar med antibiotika men blir kanske inte helt bra på den korta behandlingen och blir då lämnad åt ett hemskt öde.

Vi är många borreliasjuka som kämpat med att visa på bristerna vi upplever, på vad vi fått utstå i lidande och felaktiga diagnostiseringar innan vi fick rätt diagnos och behandling via utlandet.

Men intresset för att lyssna på oss drabbade och utländska experter för att förbättra vården i Sverige är minst sagt svalt.
Den som lyckas ta lån, sälja lägenhet, sälja sin villa för att söka bättre diagnostisering och vård blir frisk tack vare nån av dom specialistkliniker som finns i alla Europeiska länder. Men alla dom som inte har möjlighet att skrapa fram pengar, dom får lida, får vänta på att bli mer handikappade, ligga inlagda i omgångar på olika avdelningar och riskera att dö.

Vad kostar detta vårt samhälle? Vad kostar detta i lidande? Hur mycket vårdresurser tar vi upp i onödan?
Man hör ofta hur vård, myndigheter, politiker klagar på otillräckliga vårdresurser, för få vårdplatser och att pengarna inte räcker till, men det är inte konstigt när folk inte får rätt diagnos, inte rätt behandling och därmed blir sämre och kostar mer i pengar och vårdtid.

Man måste förstå allvaret gällande borrelia och andra fästinginfektioner, man måste bli bättre på att samarbeta mellan olika specialiteter. Man borde införa patientombud som hjälper till att styra upp vården i samarbete med den sjuke när det fallerar, vilket skulle vara till nytta för alla multisjuka, äldre och kroniker. Men viktigast av allt är att man inom vården blir bättre på att lyssna och lära av patienterna, och av expertis i andra länder.

Jag försökte få kontakt med läkare på vårdinrättningar i Västerås där jag snurrat runt i flera år, nu efter att jag blivit bättre, bara för att delge dom min erfarenhet efter att deras felaktiga diagnoser konstaterats vara borrelia via flertalet prover, men nej dom kan inte ens svara på mail. Det finns inget intresse av att lära av patientens upplevelser, det finns inte intresse att höra om hur och varför jag nu kan gå normalt igen, kan kissa utan kateter, inte har andningsuppehåll, inte behöver medicineras tungt osv.

Jag tycker att politiker, Läkare, tjänstemän och övrig vårdpersonal som inte ställer sig på vår sida och kräver förbättringar ska skämmas, vilka jobbar ni för tror ni? vilka jobbar ni åt tror ni?

Lättast för mig vore att likt er stoppa huvudet i sanden, för att slippa påminnas om hur dålig jag var, hur fel ni gjorde gällande diagnostisering, behandling osv. Men jag kan inte göra som er, jag kan inte svika alla som är och kommer bli sjuka i borrelia och dess co-infections när jag vet vilket lidande det innebär.

Se gärna dokumentären En tyst epidemi

Benny Sellberg

Autoimmuna sjukdomar, finns det koppling till borrelia?

Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är många som vittnar om att vi blivit bättre och helt bra av längre antibiotika behandling är inte heller någon hemlighet.

https://bennysellberg.wordpress.com/2014/05/31/ms-och-borrelia-twar-finns-det-samband/

Gällande Reumatoid artrit, barnreumatism så finns det massor med intressant forskning som sammankopplar infektioner till den utlösande orsaken.
Borreliaartrit är ju väldigt vanligt och när testerna är så opålitliga så faller ju många felaktigt utanför och får inte rätt diagnos.

”A new study adds support to the idea that rheumatoid arthritis (RA) is triggered by the immune system battling an infection.”
http://www.doctoroz.com/blog/jacob-teitelbaum-md/antibiotics-helpful-rheumatoid-arthritis

Många som har reumatism får mediciner som försämrar immunförsvaret och därmed får borreliainfektionen möjlighet att växa sig starkare i kroppen, vilket kan leda till mycket svåra besvär. Borreliainfektionen blir då ännu svårare att få ordning på.
http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-rheumatoid-arthritis
”Treating Lyme Disease and Rheumatoid Arthritis
Most cases of Lyme arthritis will respond to oral antibiotic treatment, but cases that are misdiagnosed as Rheumatoid arthritis leading to a patient being prescribed oral steroids or intra-articular steroid injections may become more difficult to treat. Steroid medications should be avoided in cases of Lyme arthritis as their modulation of the immune system may lead to a persistent bacterial infection.”

http://www.medicinepg.com/sv/845.html
”De senare faserna av borrelia kan påverka hjärtat, orsakar inflammation i hjärtmuskeln. Detta kan resultera i onormal hjärtrytm och hjärtsvikt. Nervsystemet kan utveckla ansiktet muskelförlamning (Bells pares), onormal känsla på grund av sjukdom i perifera nerver (perifer neuropati), hjärnhinneinflammation, och förvirring. Artrit, eller inflammation i lederna, börjar med svullnad, stelhet, och smärta. Vanligen, bara en eller ett fåtal leder blir drabbade, vanligast knäna. Den artrit av borrelia kan se ut många andra typer av inflammatorisk artrit och kan bli kroniska.”

Andelen barn som drabbas av JIA (juvenil idiopatisk artrit = barnreumatisk ledsjukdom) har ökat enormt senaste åren, samtidigt som antalet borreliafall ökar alltså.

Hur upptäcktes borrelia? Jo: ”Lyme disease was first recognized in the United States in 1975 by Dr. Allen Steere, following a mysterious outbreak of juvenile rheumatoid arthritis near the community of Lyme, Connecticut. The rural location of the Lyme outbreak and the onset of illness during summer and early fall suggested that the transmission of the disease was by an arthropod vector. ”

Detta måste det forskas mer om!!!

Drabbad av Borrelia? Då sannolikt även av andra infektioner

Vi är tusentals som inte blivit friska av kort antibiotika behandling om man haft turen att det undermåliga Elisa testet lyckats fånga upp antikroppar.
När vi sett till att få mer omfattande tester gjorda i utlandet så visar det sig att över 90% av oss har fler infektioner i kroppen. Detta med co-infections har nekats vara ett problem av vården och kallas ovanligt. Barnläkaren Mats Reimer kallar det myter att man ofta drabbas av även andra infektioner och kallar oss borreliasjuka och läkare som kan mer för en alternativ borreliavärld.
Nu kom det nyss ut en studie från USA som visar att co-infections är mycket vanligare än vad man trott, ja helt i linje med vad vi och ILADS läkare sagt i flera år.
Att det här nonchaleras är helt sjukt och visar på en arrogans som är vidrig och skadar människor.

“We found that ticks are almost twice as likely to be infected with two pathogens—the bacterium that causes Lyme disease and the protozoan that causes babesiosis—than we would have expected,” said Felicia Keesing, a professor of biology at Bard College, Adjunct Scientist at the Cary Institute, and co-author of the paper. “That means health care providers and the public need to be particularly alert to the possibility of multiple infections coming from the same tick bite.” – See more at:
http://lymedisease.org/news/lyme_disease_views/tick-study-coinfections.html#sthash.4gmZ4m3R.W4egrHIZ.dpuf

Det finns forskare i Uppsala som är mer insatta i hur många smittor det finns i Svenska fästingar. http://www.dn.se/nyheter/sverige/17-olika-smittor-hos-fastingar/

// Benny Sellberg

10463009_10152423199126827_4126221034556845238_n Continue reading Drabbad av Borrelia? Då sannolikt även av andra infektioner

Jag tar här upp samhällsfrågor och problem som jag anser är viktiga att lyfta, det kommer självklart synas att jag politiskt är vänster och brinner för omtanke, solidaritet, rättvisa osv. En fråga som jag brinner för lite extra är den obefintliga vården för dom som fått kronisk borrelia, det är tusentals som lider svårt och sakta blir mer handikappade och riskerar dö, men ändå nonchaleras i vården. Jag var själv svårt sjuk i många år, fick tester gjorda i Tyskland och behandling (räddade livet på mig) enligt kunskaper från ILADS.