MS och borrelia, TWAR, finns det samband?

Ja frågan är berättigad eftersom borrelia har visat sig ge likadana symtom och lesioner i hjärnan som vid MS.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15617845

http://owndoc.com/lyme/multiple-sclerosis-is-lyme-disease-anatomy-of-a-cover-up/
”Perhaps the biggest ongoing medical scandal of the past hundred years is the fact that it has been known since 1911 that Multiple Sclerosis is caused by a bacterium, and that the Big-Pharma-controlled medical-industrial complex covered this up in order to make money selling symptom relievers for MS patients.”
”But were those 15 researchers who said they found living Lyme bacteria (spirochetes) in the brains of a great majority of Multiple sclerosis patients all lying?”

Jag fick själv en massa neurologiska problem och fick höra att jag var på väg att utveckla MS. Lite av mina problem var Sluddrande tal, dålig finmotorik, signalfel båsmuskel osv.
Nu efter längre antibiotikabehandling så sluddrar jag inte längre, kan kissa utan kateter, bättre finmotorik i händer osv,,

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/3572695.htm

http://www.davidwheldon.co.uk/ms-treatment.html
”After much controversy a considerable body of evidence now demonstrates a firm causal connection between chronic infection with the primary respiratory pathogen Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae and at least some variants of the neurological disease Multiple Sclerosis. These web-pages review the evidence. References are cited.”

Click to access Chronic_Lyme_borreliosis_at_the_root_of_Multiple_Sclerosis_and_a_possible_cure_with_antibiotics.pdf

Kolla dessa kartor om var dödsfall av MS finns i USA och jämför med Kartan gällande dödsfall i Borrelia/Lyme.
Fundera sen om det inte finns ett samband, ett starkt sådant?
http://www.esri.com/news/arcwatch/1007/spatial-patterns.html
befunky_spatial1-lg

befunky_spatial3-lg

Rik på vad?

En liten summering av hur Alliansens politik slagit mot välfärd och vanligt folk är på sin plats.
Arbetslösheten har gått upp från 6,1 % till 8,7 %, tidigare överskott i finanserna har lett till stora underskott, Statsskulden ökar, skolresultaten rasar, klassklyftorna ökar snabbast i hela OECD, sjuka människor utförsäkras trots att dom inte har arbetsförmåga, antalet äldreboenden minskar osv.
Det märkliga är att politiker som tillhör Alliansen försöker måla upp en annan bild, ja enligt dom så är allt bra och så hoppas dom att ingen kollar upp dera påståenden.
Ja jag kan fortsätta och visa på bristerna som uppstått av Alliansens politik, en politik där skattesänkningar går före allt annat och en omfördelning som medfört att fattiga har blivit fattigare och rika har blivit rikare på dom fattigas bekostnad.
Ja det har blivit så att människor i realiteten far illa i Sverige.
Vi i Vänsterpartiet vill föra en helt annan politik, en politik där vi solidariskt bidrar efter förmåga så att alla får en bra och trygg skola, vård och omsorg och trygghetsförsäkringar som är att lita på om man har oturen att bli sjuk eller arbetslös. Ja drivkrafterna i välfärden får aldrig vara vinstintresset som det nu har blivit utan det ska vara bästa möjliga omsorg, en skola som lyckas lära ut, och en vård som gör folk friska.
Vi vill inte att pensionärer, sjuka och arbetslösa bestraffas med hårdare beskattning.
Vi alla måste ställa oss frågan hur och på vilket sätt vi vill bli rika, rika i mer pengar för några få eller kanske ett rikare liv för alla?
Det bästa för gemene man och samhället vore istället att var och en blir rik genom att vi har en bra välfärd så alla kan känna trygghet, rik på så sätt att man genom arbetstidsförkortning till 6 timmar får mer tid med sina barn, familj och givande fritidsaktiviteter. Man blir rik genom att känna trygghet att barn, äldre, sjuka har tillräckligt med personal i vård, skola och omsorg, man blir rik av vetskapen att råkar man ut för en sjukdom, olycka så har vi trygghetsförsäkringar som fungerar.
Ja att vara rik på endast pengar ger ingen beständig lycka och trygghet, det behövs så mycket mer. Med Vänsterpartiets politik så har vi möjlighet att uppnå rikedom i form av trygghet, bättre välfärd, omtanke om varann och ett mer givande liv där även andra värden värderas högt.

// Benny Sellberg
BeFunky_028.jpg

Vinstintresset i äldreomsorgen.

När ordet valfrihet är viktigare för en politiker än en bra och fungerande äldreomsorg ja då förstår man att politiken värnar fel intressen. Allians företrädare kallar Vänsterpartiet extremt i denna fråga, men en majoritet av Sveriges befolkning är likt Vänsterpartiet emot vinstuttag i välfärden, tittar man på övriga världen så är det privatiseringshetsen från Allianspartierna som är det extrema.

Vänsterpartiet är inte emot valfrihet eller vinster utan anser att vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten, vad det gäller valfrihet så vill vi till skillnad mot Allianspartierna att dom äldre ska ha verklig valfrihet och själva kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen. Man ska som äldre kunna vara säker på att det inte är vinstintresset som styr vilken omsorg man får.
När hemtjänsten kommer vill man kanske välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha. Eller om det varit en bra dag när den äldre klarat att duscha själv och då få kläderna tvättade istället. Det är den valfriheten man vill ha, valfriheten att få välja innehåll i hjälpen. Det är viktigare än att kunna välja vilken utförare som kommer.

Valfrihet för att privatisera mer så skattepengar för välfärd hamnar i privata fickor eller en valfrihet i en väl fungerande omsorg utan vinstuttag. Ja där ligger skiljelinjen.

Vinstintresset är i sig skadligt, för att skapa vinst måste rationaliseringar och extremt slimmade organisationer sköta våra äldre, och med lägre personaltäthet, billigare material osv så leder det oundvikligen till sämre omsorg.
En stor internationell forskargrupp kom fram till slutsatsen att det inte gick att visa att trettio års privatisering höjt kvaliten inom äldreomsorgen. Svenska studier visar att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Det är inte bara personaltätheten som minskar när privata vårdbolag tar över, också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten, men det finns också på äldreboenden. Eftersom kontinuitet och timanställda rimmar illa med varandra så är det också ett problem.
Enligt studien så gör endast 4% av dom äldre ett aktivt val om vilken utförare dom önskar.

När privata aktörer för ut miljarder till skatteparadis så sticker det i ögonen på folk, det är pengar som skulle kunna användas till en bättre äldreomsorg.

På tio år så har vart fjärde äldreboende försvunnit, av dom som efter lång tid får en plats så dör var femte inom 1 månad. Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat med 28.000 personer mellan år 2000 och 2012. De som får plats i dag är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka.

På Vänsterpartiet Västmanlands senaste årskonferens så beslutades det även att Vänsterpartiet i länet skulle verka för att införa patientombud för multisjuka, kroniker och äldre, allt för att säkerställa en bättre vård.

äldreomsor,,

När äldreomsorgen monteras ner så är äldre mer beroende av en fungerande hemtjänst som tyvärr också brister. Enligt Socialstyrelsen upplever var fjärde person med hemtjänst att kommunens beslut om insatser delvis eller inte alls är anpassat efter deras behov. Det finns stora skillnader mellan landets kommuner.

Ja mycket kan göras bättre, men när Alliansen satsar mer på skattesänkningar än på förstärkningar i välfärden, ja då uppstår stora brister. Jessica Polfjärd (M) sa ju i radion att anhöriga ska sköta äldreomsorgen istället för avlönade. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5711985

Så det är kanske dit vi är på väg med borgare vid makten.

Därför är det oerhört viktigt att vi nu i valet byter regering och får ett starkt Vänsterparti som kan värna och stärka vår välfärd. Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet.

Vänsterpartiet vill öka antalet platser, öka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön för dom anställda.

Besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen
Personalen hinner inte ge den hjälp och omsorg som behövs och som dom brinner för att ge. I värsta fall har det inneburit att äldres säkerhet och trygghet inte tillgodoses. Äldre förväntas bo hemma och klara sig med hemtjänst.

Med färre anställda utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Det beräknas att ungefär 100 000 personer arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 från arbetaryrken. När de offentliga resurserna till äldreomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet. De får också en sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

Detta med en väl fungerande äldreomsorg handlar om medmänsklighet, omtanke och omsorg om dom som byggt upp Sverige, det handlar om att välja vilken framtid vi vill ha i Sverige för oss och våra anhöriga.
 
// Benny Sellberg

En Studie som styrs av giriga krafter.

En intervju med Barbro Hedin Skogman barnläkare i Falun, där hon berättar om att risken skulle vara liten för att smittas av ett fästingbett. Samtidigt gör man reklam för STING-studien:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/liten-risk-att-smittas-efter-fastingbett_8353780.svd

”STING-studien” är en studie som pågår i Sverige, Norge och på Åland. Man samlar in fästingar som bitit människa och tar blodprov på de personer som blivit fästingbitna. Syftet är bla att undersöka hur stor risk det är att smittas av olika fästingburna infektioner vid fästingbett i olika delar av Skandinavien. Målet är att samla in 10 000 fästingar och blodprov, så studien kommer att pågå till minst 2015.” http://www.stingstudien.se/

Tittar man närmare på studien, så kan man direkt konstatera att: Man väljer att inte samla in fästingar från flera av de värst drabbade områdena i landet. Stora delar av Västkusten samt hela Mälardalen med Stockholms skärgård är väldigt fästingtäta och många insjuknar i fästinginfektioner där. Inga områden, vårdcentraler i Mälardalen deltar i studien! Vattenregioner är särskilt hårt drabbade av dessa infektioner. Ändå finns de knappt med på STING-kartan!!

Vårdcentraler som ingår i Stingstudien syns på denna karta:
VC-STING-2011

Varför utelämnar man de orter som skulle öka infektionsfrekvensen? Det måste vara så att man vill få fram ett så lågt resultat som möjligt för att försöka visa att fästingbett är harmlösa, att det är svårt att bli biten av fästingar och ännu svårare att bli sjuk av borrelia.
Det är ju den melodin som vissa forskare, läkare försöker trumma in hos sina åhörare, med misslyckat resultat, då väldigt många tyvärr insjuknar varje år.

Ytterligare osäkerheter med studien:
Vilka tester används för att konstatera infektion? Är det ELISA som används normalt i Sverige så har den i studier visat fel i upp till 70% av konstaterade fall. Är det så, så blir ju utfallet i deras beräkningar helt fel.

Hur korrelerar de låga siffrorna från STING-studien med att antalet drabbade av borrelia är så högt? Antalet konstaterat drabbade, mätt med undermåliga svenska tester, är över 10 000 st årligen, varav mörkertalet beräknas vara stort.
http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/nordiskt-samarbete-efter-kraftig-okning-av-fastingburna-infektioner-.cid1108094

En annan fråga är varför olika studier visar så olika resultat. Är det så att vissa studier är beställda för att ge ett oriktigt, lägre resultat för att minska oro, tryck på vård osv? Denna studie visar t.ex. att allt fler fästingar bär på borrelia, vilket rimligtvis borde öka risken att bli smittad:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5564266

Man bör även beakta att de som får konstaterat borrelia i under 50% av fallen vet om att de har haft en fästing på sig. Studien undersöker enbart de fästingar som lämnas in, och alltså de patienter som således vet om att de har plockat bort en fästing. Antalet som får felaktiga diagnoser och sakta blir sämre av dessa infektioner finns inte alls med i materialet.

Denna studie drivs helt med medel från externa finansiärer som till exempel Baxter (som jobbar på kommande vaccin).
Detta gör direkt att man saknar insyn i vilka direktiv ägarna satt, har försökt ta del av det men dom vägrar bistå med info om finansiärer, direktiv för studien.
Allt detta sammantaget gör att det luktar riktigt illa om Sting studien och hur den genomförs.

Vi behöver snarast forskning som drivs från och av det offentliga, med fokus på att lösa problematiken runt dessa infektioner för dom drabbades bästa.

// Benny Sellberg

Kronisk borrelia måste tas på allvar!!

Vissa ställer frågor som:

Är ni inte rädda för längre behandling? Svar: Varför vara rädda för något som ger oss chansen att bli friska? Ska vi inte vara mer rädda för felaktiga diagnoser av vården och åratal med starka mediciner som inte gör oss friska?

Är det inte oetiskt att ge längre behandling med antibiotika? Svar: är det inte mer oetisk att lämna svårt sjuka i sticket? Varför behandlas acne patienter i upp till ett år med antibiotika utan att kritiseras och kallas oetiskt? Till skillnad mot acne som är en lätt hudinfektion så är borrelia en multisysteminfektion som handikappar svårt och man riskerar även död.

Kronisk borrelia är ju ifrågasatt vad tycker ni om det? Svar: Ja vilka dumheter, det nämns till och med i läkemedelsverkets bakgrundsinformation och är ett väl erkänt stadium av borrelia. Kronisk, långvarig borrelia beskrivs i många studier, artiklar och är inget nytt påfund.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12048/pdf

Tänk om ni får diagnosen kronisk borrelia och då andra sjukdomar missas? Svar: Nästan alla har snurrat i vården i åratal och har genomgått otaliga undersökningar som även gett oss diagnoser, ofta diagnoser som det inte finns bot på. När mer omfattande prover tas så visar det sig tillsammans med den kliniska bedömningen att vi har kronisk borrelia och ofta även co infections.
Ska vi inte få behandling av en uppenbar infektion som ger svårt lidande?

Tänk om förbättringar är placebo eller den antiinflammatorisk effekten? Svar: Varför har ingen placebo effekt skett av vårdens behandlingar? Placebo effekt som ger bra levervärden, tar bort inflammationer i organ, minskar andningsuppehåll, lagar till signalfel osv,, ne dumheter ingen placeboeffekt fixar det.
Vi har genom åren fått antiinflammatoriska mediciner varför har aldrig dom haft någon verkan om det vore det?

Kanske är det bara restsymtom? Svar: Vore det endast restsymtom så skulle det inte bli mycket värre efter en kort antibiotika behandling, när nya och värre symtom kommer till så kan man ju inte kalla det restsymtom utan det är en persisterande (kvarvarande) infektion som skapar oreda i kroppen.
Finns 77 studier på persisterande borrelia.

Click to access LDPersist.pdf

Vi är flera tusen som blivit bättre av borreliaspecialisternas behandling är det inte av intresse för Svensk vård, media, politiker?
Enorma kostnadsbesparingar skulle ske om diagnostisering skedde tidigare och med prover som är mer tillförlitliga, samt om längre behandling gas till dom med långvarig borrelia där det är co infections, immunbrister osv.
Att färre skulle blir svårt handikappade och vårdkrävande ger ju även mer resurser till andra fall inom vården.

Det finns flera läkare i Sverige som börjat ge längre behandling vid kronisk borrelia och co infections, men det behöver spridas och bli nya preciserade rekommendationer som verkligen uppmärksammar behovet av i vissa fall längre behandling.

Nu är det dags att vården lär sig mer om kronisk borrelia och lär sig hur man på bästa sätt kan bota. Släpp er prestige och lär er av dom som kan.

Jag har förklarliga skäl inte tagit med dom medicinska avhandlingar från början av -80 talet till 2001 som läkemedelsverket hänvisar till, det har hänt mycket sen 2001 även om vården och myndigheter inte tagit till sig något.

Kritisk granskning av studier som man lägger tyngd på idag för att hindra längre behandling: http://news.brown.edu/pressreleases/2012/08/lyme

// Benny Sellberg

Huvudvärk, yrsel, ont i kroppen och en enorm trötthet

Ja så börjar ofta helvetet med infektionen borrelia för många. Dom flesta vet inte om att dom ens haft en fästing på sig, endast runt 30% får det klassiska bulls eye märket (erythema migrans).
Förstår att det kan vara svårt att diagnostisera när testerna som finns är så opålitliga, men med en duktig, lyhörd och vaken läkare så ska man ganska fort kunna få rätt diagnos.
Får man behandling i tid så kan man klara sig med en kort antibiotika behandling, går man i flera månader, år utan behandling så är risken stor att man utvecklar kronisk borrelia och då behövs ofta en mer aggressiv antibiotika behandling.
Utan behandling så blir man sakta sämre och sämre, många är vi som gått runt i vården under många år utan att få annat än symtomlindrande mediciner på en massa felaktiga diagnoser.
Ofta diagnoser som MS, Crohns, RA, ME, Fibro, Sköldkörtelproblem, Svår migrän, neuropatisk smärta osv.
Att söka orsak till hälsoproblem/symtomdiagnoser verkar inte prioriterat tyvärr.
Ni som misstänker att era problem kan komma av fästingsjukdomar måste stå på er och övertydligt förklara symtom, historia som att ni varit i naturen vid vatten, att ni har hundar som kanske ligger i soffan, säng osv. Är man i större mån utsatt av fästingar så ökar ju risken för infektion vilket alla läkare borde förstå.
Säger läkaren att det självläker så har han rätt, det kan göra det men kan lika gärna bli mycket värre och vem vill ta den risken?
Det finns människor som dött av fästingsjukdomar pga vissa läkares nonchalans, okunskap. Ja även patienter som tagit upp att dom misstänker borrelia för att dom haft flera fästingar som suttit fast på dom har skickats hem utan åtgärd.
Att bli handikappad och riskera att dö för att läkaren är okunnig och nonchalant är inte okej i ett modernt samhälle.
Stå på er och låt det inte gå för lång tid, för det kan gå riktigt illa.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12425490.ab
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2352178
http://www.aftonbladet.se/halsa/article12436947.ab

019

// Benny Sellberg

Testerna så bra att endast hundar, djur har rätt till det?

Vår Svarta terrier fick problem med magen, skakningar, ont i kroppen, tappade i vikt.
När vi kommer in till vet kliniken så tas direkt borrelia och anaplasma prover, samt 15 andra prover. Detta skulle man aldrig göra för oss människor, varför?
Direkt så sattes antibiotikan Flagyl in och ett par dagar åkte vi in för ta fler prover.
Proverna skickas till Tyskland eftersom dom där är duktigare och det blir mycket mer omfattande tester.
mythos-hos-vet

Ja se så gör man för våra djur men när borreliadrabbade åker utomlands för provtagningar och behandling så finns det några som kritiserar det. ”När svenskar åker till andra länder riskerar det att ställa till problem, menar Lars Lindquist, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5611589
Varför är det ett problem att vi får behandling som gör oss friska?
Är inte det viktigaste att vi får en omfattande provtagning så att en riktig diagnos kan sättas och därefter behandlas tills vi uppnår hälsa?

Är endast det bästa gott nog åt djuren, vi människor ska stå utan diagnos och behandling?

”Symptomen för sjukdomen varierar från hund till hund, menar han.
Ena dagen kan hunden halta på ena benet, för att nästa dag halta på ett annat.
Lätt feber, diarée, kräkningar, trötthet och håglöshet är några av de symptom som kan vara relaterade till fästingsjukdomar. Men inte alltid.
Skulle borrelia­bakterien få fäste och förbli obehandlad kan följdsjukdomar utvecklas.
– Hunden kan gå med olika symptom i flera år och de blir aldrig bra. En del kan till och med dö. Även om bak­terien inte ligger kvar kan vitala organ ha skadats, säger Lage Bellström.” http://bblat.se/nyheter/arboga/1.2166448-vaccin-som-stoppar-borrelia

Vår kille blev bra efter flera månaders antibiotika behandling, alltså en behandling vi människor nekas i Sverige!!
// Benny Sellberg
mythos8

Bite Back,,,,

Mats Reimer har i DN, Aftonbladet och i otaliga artiklar och inlägg i sin blogg attackerat borreliasjuka, forskare och läkare som tillhör organisationen ILADS, vilket är en organisation med flera tusen läkare, forskare, specialister som driver utvecklingen gällande fästinginfektioner framåt. Reimer är en Läkare som inte vill ha förändringar oavsett om nyare forskning visar att det behövs.
Han säger att det är ovanligt med co infections och att det är högst osannolikt att ha flera infektioner samtidigt. Ja här i Sverige så kollar man inte efter andra fästinginfektioner normalt, men utomlands så finns studier som visar att en majoritet med långvarig, persisterande borrelia ofta har flera infektioner samtidigt.

Vi är tusentals som blir svikna av vården efter för kort behandling eller ingen behandling alls, Mats Reimer som är en barnläkare har inget kunnande eller förståelse för att en infektion som kan drabba hela kroppen också kan behöva längre behandling än 10-14 dagar med antibiotika.
Men i nästa stund så ger många läkare AB i 3-6 månader för svår acne, vilket är en lättare hudinfektion där man inte som med borrelia riskerar handikapp och död.
Över 77 studier visar att borrelia kan vara peristerande, alltså kvarvarande efter kort antibiotikakur.

Mats Reimer är med i organisationen Vetenskap och Folkbildning, vi har sett andra skriva om att dom går läkemedelsindustrins vägnar, är det därför han kommer med så dåligt underbyggda påståenden och så hårt driver en linje där vi ska låsas fast i diagnoser som i många fall är felaktiga. Vi är många som likt mig fått flera felaktiga diagnoser av Svensk vård, men sen blivit friska av lite längre behandling av borreliaspecialister. I nästan samtliga länder i EU utom i Sverige så finns det specialistkliniker för fästinginfektioner.
Tusentals blir friska eller mycket bättre efter borreliaklinikernas diagnotisering och behandling, men har innan fått diagnoser som MS, Fibromyalgi, RA, ME/CFS osv av Svensk vård. Finns studier som stödjer att borrelia kan vara en av flera infektioner som ligger bakom allvarliga diagnoser, borrelia kallas den stora sjukdomsimitatören av en anledning.
Men barnläkaren Reimer sitter i lilla ankdammen Sverige och tror sig kunna mer än alla andra. Ingen omtanke om alla dom som de facto fått felaktiga diagnoser och nu går på otaliga mediciner, att som läkare så starkt ifrågasätta sjuka som konstaterats ha borrelia via flertalet tester visar på empatibrist och rena dumheter, ja så gör Reimer på sin blogg.
Han tycker att kronisk borreliainfektion bäst botas med KBT. Viken annan läkare vill bota svåra infektioner med KBT?
Reimer och hans gelikar har blivit inbjudna till konferensen i Norge (Norvect) om fästinginfektioner där Världens mest framstående specialister delar med sig av sitt kunnande och sin forskning, han vågade inte delta.
Sluta sprida myter Reimer, borrelia har slagit sönder många liv pga läkare som dig.
Barnnläkaren Mats Reimer sprider myter och är ovetenskaplig gällande borrelia.

MR ”Får man sjukdomen är självläkning vanligt.”
Vetenskapen säger ”When untreated, 60% of cases may develop “late” Lyme disease with joint pain and arthritis.”
Review Lyme disease.
Steere AC
N Engl J Med. 2001 Jul 12; 345(2):115-25.

MR ”Även om fästingar ibland bär på flera smittor förutom borrelia (som tbe, babesia eller anaplasma) är det tack och lov sällsynt att en patient drabbas av två samtidiga infektioner.”
Vetenskapen säger ”Tickborne coinfections confirmed by serological testing were reported by 53.3% of respondents: 23.5% reported at least one co-infection and 29.8% reported two or more co-infections. More specifically, 32.3% of respondents reported laboratory confirmed diagnosis with Babesia, 28.3% with Bartonella, 14.5% with Ehrlichia, 4.8% with Anaplasma, 15.1% with Mycoplasma, 5.6% with Rocky Mountain Spotted Fever, and 0.8% with Tularemia. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976119/

MR ”Långa behandlingar, eller samtidig behandling med flera olika antibiotika är onödig och ökar risken för biverkningar och resistensutveckling. Borreliainfektion i nervsystemet ger ibland kvarstående skador som kan ge upphov till betydande besvär, men de kan inte behandlas med ytterligare antibiotikakurer.”
Vetenskapen säger ”Mean duration of symptoms was 9.5 years (range 1 – 40 years). The treatment was adapted to the individual case according to clinical response. Long term antibiotic therapy was initiated and patients were treated continuously for at least 6 months, in some cases several years of intermittent therapy was administered. About 38,8% of the patients experienced full remission of symptoms while about 56,7% reported a significant improvement, 5,6% of patients were deemed
refractory to therapy.”

http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

Länk till mer info om hur Reimer arbetar i andra frågor. http://www.aldreboendeguiden.se/branschnytt/artikel/id/523283/0092CE8F-617E-7116-B021-CFE4CD485AE0/barnlakaren-mats-reimer-och-eli-lillys-stratterastudie
”Inblandade psykiatriker och barnläkare – alla med sekretessavtal med Eli Lilly – har tigit om bolagets falska och bedrägliga marknadsföringsbudskap, som i pressreleasen från 2007. Det gäller i högsta grad den skenbart oberoende kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer som haft alla chanser i världen att göra upp med läkemedelsbolagets kriminella agerande. Det bör påminnas om att Eli Lilly 2009 slog nytt världsrekord i kriminell verksamhet när man dömdes att betala 9 200 000 000 kronor (1,4 miljarder dollar). [2] Det var samma år som den svenska Stratterastudien, helt i skymundan utan några pressreleaser, publicerades i European Child & Adolescent Psychiatry, med Mats Reimer som angiven prövare. [3]”

Dagens Medicin måste ta sitt ansvar och stoppa direkta felaktigheter från Reimer, ska dom fortsätta att skydda han under sina vingar så får dom förvänta sig minskad trovärdighet.

Er ödmjuke kämpe för en bättre borreliavård.
Benny Sellberg

BeFunky_20140513_100258.jpg

Vårdskandal utan like

Fästingarna och antalet drabbade ökar i en explosionsartad takt, vården har inte alls hängt med och många borreliasjuka får nu betala priset. Vi har undermåliga tester och läkare som tyvärr inte förstår hur illa det kan gå med dessa infektioner i kroppen.
Jag är en av över 10 000 st som årligen får borrelia här i Sverige, jag är även en av tusentals som vården inte satte rätt diagnos på, som inte lyssnade på mig på om tidigare borreliamärke, om att vi har flera hundar om att vi bodde i ett fästingområde precis vid vattnet.
Istället så gav vården mig felaktiga diagnoser och konstaterade symtom, så som fibromyalgi, svår neuropatisk smärta, restless legs, signalfel blåsa, dåliga levervärden osv.
Åren gick och jag blev bara sämre och sämre, ja jag blev så dålig att jag ofta låg inlagd på lasarett med oerhörda problem, åt en massa mediciner mot alla symtom utan större lindring.
Till slut fick jag hjälp via en granne som är läkare, han kunde lite mer om borrelia. Fick sedan även prover skickade utomlands som konstaterade borrelia och även co infections.
Jag gick först på en kortare behandling men ett tag efteråt så kom besvären tillbaks så då sattes jag på längre behandling med kombinationer av antibiotika.
Jag gick på det i ca 9 månader och såg livet återvända, jag kunde igen gå normalt, tröttheten försvann, aningsuppehållen minskade från 43/tim till 2/tim, slutade sluddra i talet osv.

Jag har lärt mig massor under dessa svåra år med infektionen, massor om bristerna i vården, massor om alla borreliasjuka som möts av nonchalans, arrogans och okunskap. Jag har lärt mig att flera tusen patienter söker sig årligen utomlands för behandling, ja i nästan alla europeiska länder finns det specialistkliniker för fästingsjukdomar. Jag har lärt mig att borreliasjuka lider svårt med ofta många och handikappande besvär och att det sätts många felaktiga diagnoser.
Kronisk borrelia och persisterande borrelia ifrågasätts av vissa läkare trots att som persisterande (kvarvarande efter kort behandling) har kunnat verifierats i över 77 studier på olika sätt.

Att en längre behandling behövs och gör nytta för många som gått länge med infektionen är uppenbart, jag vill att alla ska få chansen att bli bättre och kanske helt friska. Ja infektionen slår så olika, vissa får endast huvudvärk, trötthet och så kan det byggas på med svår värk i hela kroppen, inflammationer i organ osv.
Att vården är så nonchalanta när det gäller fästinginfektioner som borrelia är en stor skandal, andra infektioner som acne som endast är en lättare hudinfektion behandlas ofta 3-6 månader och då också med antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner.
Det förstår ju alla att en borreliainfektion som drabbar hela kroppen och som handikappar och även kan leda till död måste tas på större allvar. Det behövs tidigare, bättre diagnostisering och i vissa fall längre behandling så att alla får chansen att bli friska i Sverige av vår offentliga vård.

Jag är nu frisk från infektionerna, även om jag har lite restskador i kroppen efter att ha att gått så länge med borrelia, bartonella och TWAR. Ja många som får svåra och längre besvär har ofta haft oturen att få några co-infections, upp till 17 olika smittor finns det potentiellt i våra Svenska fästingar enligt forskare i Uppsala.
Jag vill att även andra ska få chansen att blir friska från kronisk borrelia, för ingen ska behöva gå med det lidandet och känna sig svikna av Svensk vård.

Detta är en vårdskandal utan like och jag ber nu alla läkare, vårdpersonal, myndigheter att ni tar ert ansvar och hjälper alla borreliasjuka. Fästingarna och antalet drabbade ökar i explosionsartad takt, det går inte att gömma undan oss längre.

BeFunky_028.jpg

Skrämmande utveckling!

Holding Hands
Nu har vi sett resultatet av EU valet, visst blåser det vänstervindar vilket är glädjande.
Men konstigt nog även högerextrema både i Sverige och övriga Europa, vi ser rasistiska SD plocka hela 9,7%.
Detta trots att dom här i Sverige i praktiken varit stödparti till Alliansen och ökat klassklyftorna, sänkt skatten mest för dom redan rika, och vård, omsorg och skola raseras pga otillräckliga satsningar.
SD låtsas i debatten vara arga på Alliansen för dom känner av hur missnöjet kokar, men att dom genom åren har röstat med Regeringen i 80-91% av fallen visar hur falska och beräknande dom är i sin framtoning.
Vad är det som gör att någon ens kan tänka tanken att rösta på SD kan man undra, SD har röstat emot förstärkningar i arbetsrätten, emot stärkt a-kassa, emot arbetare i flera frågor, emot kvinnors rättigheter, emot solidaritet och sammanhållning.

Jag tror inte att alla SD:s väljare är rasister eller ens förstår att partiets åsikter, värderingar är rasistiska. Ja det är nog även så att en majoritet av SD väljare inte ens vet om hur dom röstat i olika frågor.
Jag tror att många känner hopplöshet i ett allt hårdare samhälle och man söker då lätta lösningar, SD låtsas ha dessa enkla lösningar och paketerar in det i ett glittrigt papper för att det ska se bra ut.
Att innehållet luktar riktigt illa och skadar Sverige förstår man kanske inte alltid så lätt.

Vi alla måste motarbeta rasism, vi måste motarbeta felaktiga upppgifter från SD och dess anhängare, vi måste värna omtanke, solidaritet och sammanhållning för då får inte dessa krafter näring.

Vi måste lyfta fram dessa mörkerkrafter i ljuset, vi måste lyfta fram deras rasistiska åsikter, vi måste lyfta fram hur dom röstar i praktiken.

Vi måste stå emot denna utveckling tillsammans!!