SD och rasistiska åsikter.

Jag tror att folk måste stå upp och kalla SD:s värderingar, ideologi, åsikter för vad dom är, alltså rasistiska.
Rasistiska åsikter grundar sig vanligen på föreställningen om skillnader mellan raser, etniska grupper eller kulturer. Dessa skillnader påstås vara statistiskt säkerställda, erfarenhetsbaserade eller erhållna genom hörsägen. En vanlig angreppsvinkel för rasistiska åsikter är att påpeka skillnader i brottsbenägenhet, kvinnosyn och ursprungslandets ekonomiska och kulturella utvecklingsnivå.
Vi skadar Sverige om vi låter rasistiska åsikter gro, vi måste motarbeta det i skolor, på arbetet och på fritiden, ja vart vi än kan tänkas vara.
Det är dessa hemska åsikter som sätter olika värde i människor vi ska attackera.
Dom som har rasisitiska åsikter måste höra av många att det är fel och varför, vi måste ge dom en chans att ge upp sina åsikter och tillhöra oss som ser ett lika värde i alla människor.
Jag är övertygad om att det är bästa sättet att motarbeta rasismen.

Det finns bara en ras/släkte och det är Homo sapiens, vilket vi alla tillhör!!!!

“Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns
människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.[7]

Vi tog ställning och markerade mot SD och deras rasistiska åsikter idag den 22/5 i Västerås.
Vi får inte acceptera en utveckling där rasismen normaliseras, vi behöver istället mer omtanke, mer solidaritet och nu i EU-valet rösta för en Vänsterpolitik som är antirasistisk och för människors lika värde.
10359411_878897428793105_6640259427443249630_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s