En Studie som styrs av giriga krafter.

En intervju med Barbro Hedin Skogman barnläkare i Falun, där hon berättar om att risken skulle vara liten för att smittas av ett fästingbett. Samtidigt gör man reklam för STING-studien:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/liten-risk-att-smittas-efter-fastingbett_8353780.svd

”STING-studien” är en studie som pågår i Sverige, Norge och på Åland. Man samlar in fästingar som bitit människa och tar blodprov på de personer som blivit fästingbitna. Syftet är bla att undersöka hur stor risk det är att smittas av olika fästingburna infektioner vid fästingbett i olika delar av Skandinavien. Målet är att samla in 10 000 fästingar och blodprov, så studien kommer att pågå till minst 2015.” http://www.stingstudien.se/

Tittar man närmare på studien, så kan man direkt konstatera att: Man väljer att inte samla in fästingar från flera av de värst drabbade områdena i landet. Stora delar av Västkusten samt hela Mälardalen med Stockholms skärgård är väldigt fästingtäta och många insjuknar i fästinginfektioner där. Inga områden, vårdcentraler i Mälardalen deltar i studien! Vattenregioner är särskilt hårt drabbade av dessa infektioner. Ändå finns de knappt med på STING-kartan!!

Vårdcentraler som ingår i Stingstudien syns på denna karta:
VC-STING-2011

Varför utelämnar man de orter som skulle öka infektionsfrekvensen? Det måste vara så att man vill få fram ett så lågt resultat som möjligt för att försöka visa att fästingbett är harmlösa, att det är svårt att bli biten av fästingar och ännu svårare att bli sjuk av borrelia.
Det är ju den melodin som vissa forskare, läkare försöker trumma in hos sina åhörare, med misslyckat resultat, då väldigt många tyvärr insjuknar varje år.

Ytterligare osäkerheter med studien:
Vilka tester används för att konstatera infektion? Är det ELISA som används normalt i Sverige så har den i studier visat fel i upp till 70% av konstaterade fall. Är det så, så blir ju utfallet i deras beräkningar helt fel.

Hur korrelerar de låga siffrorna från STING-studien med att antalet drabbade av borrelia är så högt? Antalet konstaterat drabbade, mätt med undermåliga svenska tester, är över 10 000 st årligen, varav mörkertalet beräknas vara stort.
http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/nordiskt-samarbete-efter-kraftig-okning-av-fastingburna-infektioner-.cid1108094

En annan fråga är varför olika studier visar så olika resultat. Är det så att vissa studier är beställda för att ge ett oriktigt, lägre resultat för att minska oro, tryck på vård osv? Denna studie visar t.ex. att allt fler fästingar bär på borrelia, vilket rimligtvis borde öka risken att bli smittad:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5564266

Man bör även beakta att de som får konstaterat borrelia i under 50% av fallen vet om att de har haft en fästing på sig. Studien undersöker enbart de fästingar som lämnas in, och alltså de patienter som således vet om att de har plockat bort en fästing. Antalet som får felaktiga diagnoser och sakta blir sämre av dessa infektioner finns inte alls med i materialet.

Denna studie drivs helt med medel från externa finansiärer som till exempel Baxter (som jobbar på kommande vaccin).
Detta gör direkt att man saknar insyn i vilka direktiv ägarna satt, har försökt ta del av det men dom vägrar bistå med info om finansiärer, direktiv för studien.
Allt detta sammantaget gör att det luktar riktigt illa om Sting studien och hur den genomförs.

Vi behöver snarast forskning som drivs från och av det offentliga, med fokus på att lösa problematiken runt dessa infektioner för dom drabbades bästa.

// Benny Sellberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s