Vinstintresset i äldreomsorgen.

När ordet valfrihet är viktigare för en politiker än en bra och fungerande äldreomsorg ja då förstår man att politiken värnar fel intressen. Allians företrädare kallar Vänsterpartiet extremt i denna fråga, men en majoritet av Sveriges befolkning är likt Vänsterpartiet emot vinstuttag i välfärden, tittar man på övriga världen så är det privatiseringshetsen från Allianspartierna som är det extrema.

Vänsterpartiet är inte emot valfrihet eller vinster utan anser att vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten, vad det gäller valfrihet så vill vi till skillnad mot Allianspartierna att dom äldre ska ha verklig valfrihet och själva kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen. Man ska som äldre kunna vara säker på att det inte är vinstintresset som styr vilken omsorg man får.
När hemtjänsten kommer vill man kanske välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha. Eller om det varit en bra dag när den äldre klarat att duscha själv och då få kläderna tvättade istället. Det är den valfriheten man vill ha, valfriheten att få välja innehåll i hjälpen. Det är viktigare än att kunna välja vilken utförare som kommer.

Valfrihet för att privatisera mer så skattepengar för välfärd hamnar i privata fickor eller en valfrihet i en väl fungerande omsorg utan vinstuttag. Ja där ligger skiljelinjen.

Vinstintresset är i sig skadligt, för att skapa vinst måste rationaliseringar och extremt slimmade organisationer sköta våra äldre, och med lägre personaltäthet, billigare material osv så leder det oundvikligen till sämre omsorg.
En stor internationell forskargrupp kom fram till slutsatsen att det inte gick att visa att trettio års privatisering höjt kvaliten inom äldreomsorgen. Svenska studier visar att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Det är inte bara personaltätheten som minskar när privata vårdbolag tar över, också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten, men det finns också på äldreboenden. Eftersom kontinuitet och timanställda rimmar illa med varandra så är det också ett problem.
Enligt studien så gör endast 4% av dom äldre ett aktivt val om vilken utförare dom önskar.

När privata aktörer för ut miljarder till skatteparadis så sticker det i ögonen på folk, det är pengar som skulle kunna användas till en bättre äldreomsorg.

På tio år så har vart fjärde äldreboende försvunnit, av dom som efter lång tid får en plats så dör var femte inom 1 månad. Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat med 28.000 personer mellan år 2000 och 2012. De som får plats i dag är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka.

På Vänsterpartiet Västmanlands senaste årskonferens så beslutades det även att Vänsterpartiet i länet skulle verka för att införa patientombud för multisjuka, kroniker och äldre, allt för att säkerställa en bättre vård.

äldreomsor,,

När äldreomsorgen monteras ner så är äldre mer beroende av en fungerande hemtjänst som tyvärr också brister. Enligt Socialstyrelsen upplever var fjärde person med hemtjänst att kommunens beslut om insatser delvis eller inte alls är anpassat efter deras behov. Det finns stora skillnader mellan landets kommuner.

Ja mycket kan göras bättre, men när Alliansen satsar mer på skattesänkningar än på förstärkningar i välfärden, ja då uppstår stora brister. Jessica Polfjärd (M) sa ju i radion att anhöriga ska sköta äldreomsorgen istället för avlönade. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5711985

Så det är kanske dit vi är på väg med borgare vid makten.

Därför är det oerhört viktigt att vi nu i valet byter regering och får ett starkt Vänsterparti som kan värna och stärka vår välfärd. Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet.

Vänsterpartiet vill öka antalet platser, öka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön för dom anställda.

Besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen
Personalen hinner inte ge den hjälp och omsorg som behövs och som dom brinner för att ge. I värsta fall har det inneburit att äldres säkerhet och trygghet inte tillgodoses. Äldre förväntas bo hemma och klara sig med hemtjänst.

Med färre anställda utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Det beräknas att ungefär 100 000 personer arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 från arbetaryrken. När de offentliga resurserna till äldreomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet. De får också en sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

Detta med en väl fungerande äldreomsorg handlar om medmänsklighet, omtanke och omsorg om dom som byggt upp Sverige, det handlar om att välja vilken framtid vi vill ha i Sverige för oss och våra anhöriga.
 
// Benny Sellberg

One thought on “Vinstintresset i äldreomsorgen.”

  1. Ja blä för vad jag upplevt och sett som taktilare (Taktil Stimulering/massage) inom omsorg och på äldreboenden. Inte kan vi väl lita på att trygg och motiverad personal och trygga goda nog förhållanden för de boende skulle kunna vara optimalt!?!? Nää kontroll och snåleri och ständiga konkurrenssituationer mellan olika vinstintressen ska d va. Blä. Tänk om alla parter fick chans att fritt odla sin medmänsklighet, sin kompetens, sin arbetsglädje och de gamla ha det bra var och en efter behov och förmåga! Så lönsamt det skulle va. Tillit helt enkelt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s