Rik på vad?

En liten summering av hur Alliansens politik slagit mot välfärd och vanligt folk är på sin plats.
Arbetslösheten har gått upp från 6,1 % till 8,7 %, tidigare överskott i finanserna har lett till stora underskott, Statsskulden ökar, skolresultaten rasar, klassklyftorna ökar snabbast i hela OECD, sjuka människor utförsäkras trots att dom inte har arbetsförmåga, antalet äldreboenden minskar osv.
Det märkliga är att politiker som tillhör Alliansen försöker måla upp en annan bild, ja enligt dom så är allt bra och så hoppas dom att ingen kollar upp dera påståenden.
Ja jag kan fortsätta och visa på bristerna som uppstått av Alliansens politik, en politik där skattesänkningar går före allt annat och en omfördelning som medfört att fattiga har blivit fattigare och rika har blivit rikare på dom fattigas bekostnad.
Ja det har blivit så att människor i realiteten far illa i Sverige.
Vi i Vänsterpartiet vill föra en helt annan politik, en politik där vi solidariskt bidrar efter förmåga så att alla får en bra och trygg skola, vård och omsorg och trygghetsförsäkringar som är att lita på om man har oturen att bli sjuk eller arbetslös. Ja drivkrafterna i välfärden får aldrig vara vinstintresset som det nu har blivit utan det ska vara bästa möjliga omsorg, en skola som lyckas lära ut, och en vård som gör folk friska.
Vi vill inte att pensionärer, sjuka och arbetslösa bestraffas med hårdare beskattning.
Vi alla måste ställa oss frågan hur och på vilket sätt vi vill bli rika, rika i mer pengar för några få eller kanske ett rikare liv för alla?
Det bästa för gemene man och samhället vore istället att var och en blir rik genom att vi har en bra välfärd så alla kan känna trygghet, rik på så sätt att man genom arbetstidsförkortning till 6 timmar får mer tid med sina barn, familj och givande fritidsaktiviteter. Man blir rik genom att känna trygghet att barn, äldre, sjuka har tillräckligt med personal i vård, skola och omsorg, man blir rik av vetskapen att råkar man ut för en sjukdom, olycka så har vi trygghetsförsäkringar som fungerar.
Ja att vara rik på endast pengar ger ingen beständig lycka och trygghet, det behövs så mycket mer. Med Vänsterpartiets politik så har vi möjlighet att uppnå rikedom i form av trygghet, bättre välfärd, omtanke om varann och ett mer givande liv där även andra värden värderas högt.

// Benny Sellberg
BeFunky_028.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s