Härskar/mobbningstekniker.

Alla kan råka ut för härskartekniker. Det kan vara för att du är snygg, duktig, populär, har kanske för mycket ideer och vinner mark hos andra, då är det lätt att någon vill stoppa dig, förminska dig, sätta sig över dig genom att använda härskartekniker.

Exempel:

Osynliggörande/ “Silent treatment”:
Tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Att inte lyssna på vad den andre har att säga, eller som en form av känslomässig utpressning. En osynlig människa tappar sin kraft (driv), känner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.

Förlöjligande:
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument som oviktiga. Under ytan lurar förakt.

Underhållande av information:
Undanhålla väsentlig information. Kräv bordläggning av viktiga beslut. Kräv att alla har samma beslutsunderlag.

Dubbel bestraffning:
Att försätta någon i en situation där de nervärderas eller straffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer. Man blir maktlös – Damned if you do and damned if you don´t.

Påförande av skam och skuld:
Tex antyda att det någon utsätts för är deras eget fel. Ofta i kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Den som skuldlägger vill säkert själv slippa ta ansvar. Används ofta mot personer som ställer krav och obekväma frågor. Ta stöd av någon du litar på för att analysera situationen. Konfrontera den som lagt på dig skuld och redogör för hur du ser på saken.

Tolkningsföreträde:
När någon tar sig rätten att avgöra vad som räknas som ovidkommande frågor, vad som är viktigt i sammanhanget. Resultatet blir att dialogen kvävs. Relatera till begrepp som öppenhet, högt i tak, lyhördhet, se till andras behov, ömsesidighet…

Stereotypisering (och sexuella trakasserier):
Lilla gumman/gubben… – nervärdera men även smickra för att få sin vilja fram.

Tillmötesgående motstånd:
Mycket snack men… – Jag förstår vad du menar, det tål att tänkas på, det låter bra, jag ska tänka på saken – för att sen inte agera/återkomma i frågan.

Ospecificerad kritik:
Att kritisera någon/något utan att svara på vad/hur/varför – Du har fel! – Varför? – Inser du inte det själv så är det lönlöst att försöka förklara/det borde du kunna lista ut själv.

Felfinnaren:
Får andra att förlora balansen genom att ständigt påtala fel och brister och påpekar varje litet misstag denne gör, och förstorar upp dem. Att ständigt känna sig påpassad är nedbrytande, och att försöka vara perfekt är extremt energikrävande, för att inte glömma omöjligt.

Aktiva syndabocken:
Tvinga någon att agera/ta tag i saker tex genom att själv vara passiv, alternativt delegera, för att sedan kritisera resultatet (men även ta åt sig äran när det går bra). Ofta i kombination med påförande av skam/skuld

Snabba beslut:
Beslut stressas fram ibland med inslag av “dimridåer”, dvs att viktiga aspekter döljs i stor mängd förvirrande och/eller förvanskad information. Eller med hjälp av gammal hederlig försäljningstaktik, till exempel att man får ett antal förslag presenterade för sig och ska luras att tro att man måste välja ett av dem.

Dubbla budskap:
Säga en sak men göra en annan/signalera något annat med kroppsspråket. T ex att säga att man bryr sig om någon och bara vill dennes bästa samtidigt som man misshandlar denne fysiskt och/eller psykiskt.

Gamla skulder:
Att försöka få igenom sin vilja genom att kräva en gentjänst för något som man menar att man så generöst gått med på/gett vid ett tidigare tillfälle, utan att det fanns några (specificerade) krav på motprestation.

Vi -strategin:
Genom att säga “vi” istället för “jag” får man andra att förstå att de förväntas tycka likadant och följa ledaren. Eller att man står ensam och har alla emot sig/tycker fel.

Insinuera/sprida rykten:
Detta kan ha pågått länge och subtilt innan man upptäcker det.

Utbrott:
Oförutsägbara och oregelbundna (“walking om egg shells”).

Hot om våld/våld

Martyrmetoder

Ljuga…

Den som använder sig av härskartekniker försöker ofta lägga över skulden/ansvaret på den andre om “härskaren” blir “påkommen”, och kommer ofta med kommentarer som “Vad känslig du är”, “Men jag skojar ju bara”, “Att du tror något sådant om mig”, “Du missförstår (alltid)”…

Här kommer lite andra varianter av härskartekniker.

Projiceringsmetoden:
Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex.

Komplimangsmetoden:
En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen.

Stereotypmodellen:
Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.

Uteslutningsmetoden:
Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet “glöms bort”.

Hierarkimetoden:
Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom.

Tidsmetoden:
Många använder tid för att tysta ned andra: “Jag är äldre än vad du är” eller “Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit” “du är ny här”.

IMG_2391

Olika sätt att stoppa/hindra, motarbeta härskartekniker:

1. Ta plats! Om gruppen/nån hoppar över dig när det är din tur att få ordet så våga säga till, vänligt men bestämt. Stöd nonchalerade kamrater, kolleger genom att se dem och hjälpa dem att synas.

2. Ifrågasätt! Fråga vad vederbörande menar om någon gör sig lustig över dig och dina åsikter, förslag. Be om en förklaring om du känner att du inte blir tagen på allvar. Respektera dina kamrater, kollegor, motståndare, bemöt dem seriöst och lyssna på dem som försöker få gehör.

3. Kräv korten på bordet! Ifrågasätt informella informationsvägar. Kräv bättre underlag, fakta och respekt, se till att diskussioner förs på rätt nivå och att du får vara delaktig. Informera andra, försök att inte själv utestänga någon.

4. Bryt mönstret! Öva på att säga ifrån, sätt gränser.

5. Tänk logiskt! Analysera din känsla: försök se vad den består av, vad som skapat den och om den verkligen är rimlig. Oftast är det lättare att se sådant här hos andra, så hjälp varandra att lyfta bort onödiga känslor av skuld eller otillräcklighet.

6. Synliggörande
Märker du att någon blir avbruten ofta kan du bolla tillbaka frågan till personen som blev avbruten med ett enkelt ”du ville säga..?”. Du kan även låta bli att erkänna avbrottet och fortsätta se på personen som pratade före avbrottet. Genom att själv vara noggrann med att synliggöra alla sätter du standarden för gruppen.

7. Respekt
Blir någon måltavla för förlöjligande skämt och förminskande kommentarer finns flera praktiska tips. Ett av dem är att aldrig skratta med. Även om du väljer att inte kritisera skämtet kan det räcka att inte skratta för att bryta en negativt laddad jargong. En annan teknik är att be personen förklara skämtet. Genom att inte förstå visar du på andra normer och perspektiv.

8. Uttala vad som händer
Att påtala att en härskarteknik används kan vara ett effektivt motstånd. Många härskartekniker fungerar bäst så länge de är outtalade och subtila. När de påpekas blir de svårare att upprätthålla.

9. Bekräftelse
Motsatsen till att få någon att känna skuld och skam är att ge bekräftelse och stöd. Var mottaglig för människor som ber om hjälp eller som faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen vinner på att människor tar på sig för mycket eller inte törs berätta när de inte förstår.

10. Framhållande av information
Sträva efter att alla i gruppen ska ha samma förutsättningar att bidra. Berätta bakgrunden till frågor om du tror att någon i gruppen inte har samma bakgrundsinformation, eller inte har varit med från början i arbetet. På så sätt får hela gruppen en gemensam bild av vad frågorna handlar om. Om du har fortsatt att diskutera en fråga med några i gruppen efter mötet – skicka iväg ett mail till de andra och berätta om vilka tankar som finns. På så sätt kan alla vara med i diskussioner mellan möten.

// Benny Sellberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s