Moderaterna ett arbetarparti?

Reinfeldt talar i dagens partiledardebatt om arbete och slår sig för brösten och låtsas att allt nu är bra och att alla andra kommer rasera Sverige, att han bidragit till raseringar i skola, vår, omsorg, ökad arbetslöshet, ökade kassklyftor osv låtsas han inte om.
Jessica Polfjärd (M) ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ledamot i Moderaternas partistyrelsen har för ett tag sedan på Aftonbladet debatt uttryckt kritik mot LOs engagemang för ett regeringsskifte och ifrågasätter de resurser LO som facklig centralorganisation investerar i valrörelserna 2014.
Att arbetarrörelsen reagerar och försöker få en mer arbetarvänlig regering är ju inte konstigt, utan snarare helt i enlighet med deras uppdrag.
Alliansen har sänkt skatten med ca 140 miljarder och ändå är det rekordhög arbetslöshet, för få anställda i välfärden och antalet sjuka ökar kraftigt pga dålig arbetsmiljö. Vi ser även hur skolresultaten rasar, hur klassklyftorna ökar snabbast i Sverige och hur inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med 40%. Att kalla sig ett arbetarparti blir då direkt löjligt, på vilket vis tjänar arbetare på klassklyftor? På vilket vis tjänar arbetare på högre arbetslöshet? På vilket vis tjänar arbetare på sämre vård, skola, omsorg? På vilket vis tjänar arbetare på sämre trygghetsförsäkringar?
Moderaterna och övriga i Alliansen har med stöd av SD röstat emot att Fas 3 ska läggas ner, de har röstat emot att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser, de har röstat emot att folk som i 24 månader haft olika visstidsanställningar på samma arbetsplats under loppet av fem år ska ­anställas på riktigt.
De har kraftig minskat resurserna till Arbetsmiljöverket, samt lagt ner Arbetslivsinstitutet. Dom har skoningslöst sänkt ersättningsnivåer och försämrat villkor i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
Är det så Reinfeldt, Jessica Polfjärd och Nya Moderaterna “det nya arbetarpartiet” tycker man stöttar arbetare?
Som jag precis visat så slår Moderateras politik hårt och skoningslöst mot just arbetare.
Det största medlemstappet i fackens historia kopplas direkt till de förödande a-kasseavgiftshöjningarna som genomfördes av regeringen under 2007. Drygt 300 000 medlemmar lämnade som en följd av regeringens politik.
Nu återställer dom äntligen a-kasseavgifterna, men kallar det en satsning på ungdomsarbetslösheten?
Jag och en majoritet av Svenska folket inser att Moderaterna inte är något arbetarparti utan långt därifrån, deras politik talar sitt tydliga språk när bidragen nu hamnar hos företag, rika istället för att hjälpa den som råkat bli sjuk eller arbetslös.
Det är en fördelningspolitik som gör djävulen grön av avund över hur liv slås i kras vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom osv.
Deras orättvisa skattesänkningar, RUT avdrag, anordnarbidrag, försämringar i välfärden osv har nått vägens ände, nu röstar vi bort Moderaterna och deras Allianskollegor så vi kan få en politik som verkligen är för arbetare, välfärd, landsbygd osv.

// Benny Sellberg

moderaternas-historia-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s