En epidemi som nonchaleras

Jag fick yrsel, blev oerhört trött, sen kom värken i kroppen, i huvudet. Jag fick så svår värk att jag låg och spydde av smärtorna, sen så kom signalfelen i kroppen som gjorde att jag inte kunde kissa, svårt att gå och sluddrade i talet, muskelryckningar, inflammationer tarmar osv. Detta pågick i över 8år och jag fick flera diagnoser som senare visade sig vara kronisk borrelia, diagnosen som inte accepteras i Sverige.

Över 40 000 st beräknas årligen få borrelia i Sverige enligt forskare hos Scantick, man räknar med att 5-10% får långvarig, kronisk borrelia av dessa.
https://www.youtube.com/watch?v=2Svlte8Xm3Y
Har du fått kronisk borrelia i Sverige så får du ingen vård, trots att du lider svårt och sakta blir mer handikappad och riskerar att dö. Vi är många som fått svår huvudvärk, svår smärta i kropp, ben, kramper, yrsel, problem med mage, ryckningar i muskler, ljuskänsliga osv. Men vården hittar sällan rätt utan ger fel diagnos, eller så får du 14 dagar med antibiotika men blir kanske inte helt bra på den korta behandlingen och blir då lämnad åt ett hemskt öde.

Vi är många borreliasjuka som kämpat med att visa på bristerna vi upplever, på vad vi fått utstå i lidande och felaktiga diagnostiseringar innan vi fick rätt diagnos och behandling via utlandet.

Men intresset för att lyssna på oss drabbade och utländska experter för att förbättra vården i Sverige är minst sagt svalt.
Den som lyckas ta lån, sälja lägenhet, sälja sin villa för att söka bättre diagnostisering och vård blir frisk tack vare nån av dom specialistkliniker som finns i alla Europeiska länder. Men alla dom som inte har möjlighet att skrapa fram pengar, dom får lida, får vänta på att bli mer handikappade, ligga inlagda i omgångar på olika avdelningar och riskera att dö.

Vad kostar detta vårt samhälle? Vad kostar detta i lidande? Hur mycket vårdresurser tar vi upp i onödan?
Man hör ofta hur vård, myndigheter, politiker klagar på otillräckliga vårdresurser, för få vårdplatser och att pengarna inte räcker till, men det är inte konstigt när folk inte får rätt diagnos, inte rätt behandling och därmed blir sämre och kostar mer i pengar och vårdtid.

Man måste förstå allvaret gällande borrelia och andra fästinginfektioner, man måste bli bättre på att samarbeta mellan olika specialiteter. Man borde införa patientombud som hjälper till att styra upp vården i samarbete med den sjuke när det fallerar, vilket skulle vara till nytta för alla multisjuka, äldre och kroniker. Men viktigast av allt är att man inom vården blir bättre på att lyssna och lära av patienterna, och av expertis i andra länder.

Jag försökte få kontakt med läkare på vårdinrättningar i Västerås där jag snurrat runt i flera år, nu efter att jag blivit bättre, bara för att delge dom min erfarenhet efter att deras felaktiga diagnoser konstaterats vara borrelia via flertalet prover, men nej dom kan inte ens svara på mail. Det finns inget intresse av att lära av patientens upplevelser, det finns inte intresse att höra om hur och varför jag nu kan gå normalt igen, kan kissa utan kateter, inte har andningsuppehåll, inte behöver medicineras tungt osv.

Jag tycker att politiker, Läkare, tjänstemän och övrig vårdpersonal som inte ställer sig på vår sida och kräver förbättringar ska skämmas, vilka jobbar ni för tror ni? vilka jobbar ni åt tror ni?

Lättast för mig vore att likt er stoppa huvudet i sanden, för att slippa påminnas om hur dålig jag var, hur fel ni gjorde gällande diagnostisering, behandling osv. Men jag kan inte göra som er, jag kan inte svika alla som är och kommer bli sjuka i borrelia och dess co-infections när jag vet vilket lidande det innebär.

Se gärna dokumentären En tyst epidemi

Benny Sellberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s