Artiklar och länkar gällande borrelia

026

Persistence of Borrelia burgdorferi in Rhesus Macaques following Antibiotic Treatment of Disseminated Infection
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0029914
—————————————————————————-

Prolonged antibiotic therapy in PCR confirmed persistent Lyme disease
http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease
——————————————————————————

Hela 81 studier som bevisar förekomst av kronisk persisterande borrelia.
The Case For Chronic Infection: Evidential persistence of Borrelia
species post antibiotic exposure in vivo and in vitro.

Click to access chroniclyme.pdf

——————————————————————————

Review of evidence for immune evasion and persistent infection in Lyme disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3636972/
———————————————————–

Long-Term Antibiotic Therapy Improves Persistent Symptoms Associated with Lyme Disease
http://m.cid.oxfordjournals.org/content/45/2/149.long
—————————————————————-

Fästingburna borreliabakterier skyddar sig mot antibiotika
http://www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Fastingburna-borreliabakterier-skyddar-sig-mot-antibiotika/
——————————————————-

Lyme retreatment guidance may be flawed
https://news.brown.edu/articles/2012/08/lyme
———————————————————

IMMUNE EVASION BY BORRELIA BURGDORFERI
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/43547/D835Hartiala.pdf?sequence=1
————————————————————————————-

Dokumentärfilm Borrelia — en tyst epidemi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Jag tar här upp samhällsfrågor och problem som jag anser är viktiga att lyfta, det kommer självklart synas att jag politiskt är vänster och brinner för omtanke, solidaritet, rättvisa osv. En fråga som jag brinner för lite extra är den obefintliga vården för dom som fått kronisk borrelia, det är tusentals som lider svårt och sakta blir mer handikappade och riskerar dö, men ändå nonchaleras i vården. Jag var själv svårt sjuk i många år, fick tester gjorda i Tyskland och behandling (räddade livet på mig) enligt kunskaper från ILADS.

%d bloggers like this: