En rak Vänster för våra ungdomar.

Våra barn och ungdomar har rätt till en utbildning som banar väg för en hälsosam och trygg uppväxt med möjligheter, där varje individ får dom bästa förutsättningarna. Det handlar om att vi investerar i våra unga så att de får inte bara en bra start in i vuxenlivet utan också i resten av deras liv. Tyvärr gör inte samhället detta fullt ut. Det gör oss besvikna och arga. Det är dags för en förändring.

2012/2013 gick hela 23,1 procent av eleverna ut med icke-godkända betyg. Av dessa var det 12 000 ungdomar (12,3 procent) som saknade ett betyg i grundämnen som svenska, engelska, matematik. Det gör att de inte var behöriga till något program på gymnasiet. De har den största risken att vara utanför arbetsmarknaden under långa perioder, med risk för förlorat hopp om en bättre framtid.

Vi måste säkerställa så att våra barn och ungdomar får dom bästa förutsättningarna, och då ska varje skola vara bra, den ökande segregeringen som skett senaste åren måste hejdas.
Det går inte att ha ett skolsystem där vinstintresset styr samt att föräldrar och barn själva får bära ansvaret om de väljer fel förskola och/eller skola. Barnen måste ses som individer, och lärandet måste utgå utifrån där de befinner sig. Skolan ska vara kompensatorisk och ge dem möjligheter. Får att nå dit måste det investeras i skolan, gör vi inte det så sviker vi dem. 

Droger, alkohol och doping blir allt mer lättillgängligt för våra ungdomar och det är därför inte konstigt att fler väljer att testa droger idag än för 20 år sedan. Idag känner antagligen de flesta ungdomar, oavsett om de bor i en stor eller liten stad, någon som känner någon som har eller kan få tag på droger av olika sorter. Jakten på den muskulösa kroppen och mer respekt för att döva sin dåliga självkänsla gör att många ungdomar tidigt börjar med doping, helt utan tanke på alla negativa konsekvenser i hälsa, utveckling osv.
Detta är en mycket oroande utveckling.

Med bättre förutsättningar från samhället och fler förebilder i skola, fritidsgårdar och inom idrotten så kan vi fånga upp många av dessa ungdomar i tid.
För det är så att alla ungdomar behöver förebilder, inspiration, nätverk och kanske mest av allt, bli sedda, bekräftade och få känna sig värdefulla. Att lämna unga killar och tjejer i sticket är ett svek från oss vuxna. Vi ser alla att det får förödande konsekvenser. Ingen ska behöva sakna förebilder.
Vi har sett vad rätt stöd, idrott, träning och positiva förebilder gör för ungdomarna, det är så givande att se dom inspireras. utvecklas, få självförtroende och välja rätt väg i livet.

Värdet av Fritidsgårdar är enormt, så ungdomarna har en samlingplats med aktiviteter och vuxna förebilder. Vi vet att kommunen här i Västerås nu tar fram en ny handlingsplan för fritidsgårdarna, det är bra.
Vi hoppas att alla politiker förstår värdet i att våra fritidsgårdar fortsätter utvecklas och att stöd till idrott ges så att även familjer med lägre inkomster kan låta sina barn idrotta. Vi måste ge barn och ungdomar möjligheter, ja så många möjligheter som behövs för att dom ska utvecklas och känna sig starka, betydelsefulla med mål och framtidstro.

Benny Sellberg och Kjell Fredriksson (Mr Rapid)
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2511939-inte-konstigt-att-fler-testar-droger

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s